Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

Aktualno:

25.11.2015 >> Razpis

Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo računalniške opreme.
Inštitut za novejšo zgodovino je 25. 11. 2015 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Dobavo trdih diskov za razširitev strežniških diskovnih polj ter druge računalniške opreme za INZ in Portal Slovensko zgodovinopisje«.


Več >>

21.10.2015 >> Obvestilo

Spremenjeno delovanje Knjižnice INZ v novembru 2015!


Več >>Publikacije:

Inštitut za novejšo zgodovino

je v slovenskem prostoru raziskovalna inštitucija s tradicijo, petdesetletnim neprekinjenim raziskovanjem in publiciranjem. Malo za človeštvo, veliko za več generacij raziskovalcev, arhivistov, bibliotekarjev, njegovih delavcev, ki so v skupne dosežke in čim boljše delovanje Inštituta vtkale ne le svoje znanje, pač pa tudi svojo strast do raziskovanja, poznavanja preteklosti, razvoja zgodovinopisne vede in željo posredovati svoja spoznanja strokovni in laični javnosti v Sloveniji in tujini. Ohranjati napetost raziskovalnega dela, razvijati raziskovalni inštitut take tradicije pomeni posebno odgovornost, samokritično vrednotenje doseženega, a hkrati tudi dovolj sproščeno odprtost do novega, kar prinaša čas in zlasti razvoj zgodovinopisja.

Inštitut za novejšo zgodovino je sodoben zgodovinski inštitut, ki gre v korak z razvojem zgodovinopisja in upošteva dosežke ostalih humanističnih in družboslovnih disciplin. Teži k permanentnemu preverjanju izhodišča vede, vplivov okolja in nacionalne znanstvene politike. Zgodovinopisno raziskovanje sodobnosti je tudi svojevrstno držanje ogledala družbi; na robu med preteklostjo in sedanjostjo se bo gibal Inštitut tudi v prihodnje, saj sodobna zgodovina ni le humanistična disciplina, pač pa tudi pogovor s sodobno družbo, njenimi problemi in silnicami.

INZ na FaceBook-u

- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo