Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

Dogodki
26.06.2017 >> Javna objava prostega delovnega mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
 
 
Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto:

1. STROKOVNI DELAVEC (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku.
 
Šifra del. mesta: J016037, tarifni razred: VI
Trajanje zaposlitve: za določen čas (od 1.8.2017 do 31.12.2017).
Vrsta zaposlitve: poln delovni čas (40 ur/teden)
 
 
 1. Pogoji za zaposlitev:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
 • višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (prejšnja) s področja zgodovinopisja (ali izjemoma sorodnih humanističnih ved s področja dela inštituta),
 • znanje enega tujega jezika na višji ravni zahtevnosti.
 
 
 1. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
 • Od kandidata / kandidatke se pričakuje usposobljenost za strokovno-raziskovalno delo v zgodovinopisju, pisna in ustna komunikativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, računalniška znanja (Word, Excel, internet, elektronska pošta), osnovno poznavanje označevalnega jezika XML, znanje nemškega jezika na nižji ravni in branje (tiskane) gotice.
 • Delo s podatkovnimi bazami: Izpisovanje iz virov, urejanje in poenotenje podatkovnih baz.
 
 
 1. Kratek opis dela in nalog:
 • snemanje in obdelava avdiovizualnega gradiva: priprava in shranjevanje digitalnih vsebin za nadaljnjo strokovno tehnično in avdiovizualno obdelavo, avdiovizualno oblikovanje optičnih vsebin in obdelava z računalniškima programoma Pinnacle studio 16 in Camtasia studio 8v za objavo na informacijsko-komunikacijski tehnološki platformi, izdelovanje predstavitvenih vsebin s programskim orodjem Camtasia Studio.
 • digitalizacija analognega gradiva: strokovni pregled valoriziranega gradiva,
 • optična preslikava ter digitalizacija analognih gradiv, obdelava gradiv z ustreznimi programskimi orodji:
 • tehnična obdelava vsebin z ustreznimi programskimi orodji v skladu z individualnimi/projektnimi/programskimi raziskovalnimi potrebami,
 • delo s podatkovno bazo:
 • pregled gradiv in predpriprava (OCR in pretvorbe) besedil za učne korpuse strojnega učenja, delo na bazi: klasificiranje publikacij glede na SICRIS in COBISS tipologije, vnašanje citatov v podatkovno relacijsko bazo,
 • zbiranje in raziskovanje podatkovnih vsebin za spletno stran (pregledovanje in izpisovanje arhivskega in drugega gradiva),
 • vsebinsko oblikovanje in urejanje vsebin za vnos v podatkovno bazo padlih v 1. svetovni vojni za objavo na strokovnih portalih,
 • delo s podatkovnimi bazami,
 • opravljanje drugih del in nalog po nalogu direktorja inštituta.
 
 
 1. Rok za prijavo:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov:
Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis STROKOVNI DELAVEC«,
do vključno 6.7.2017.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora strokovnega delavca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
 1. Ostale informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Inštituta za novejšo zgodovino, pri ga. Nataši Frank, na tel. (01) 200 31 21 ali preko elektronske pošte natasa.frank@inz.siArhiv dogodkov- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo