Institute of contemporary history Slovenščina English Institute of contemporary history

LinksSistory


Dariah


ARRS


NUK


Dlib


Cobiss - baza INZ


Cobiss - splošno


Ministrstvo za znanost in visoko šolstvo


Arhiv Republike Slovenije


Oddelek za zgodovino FF v Ljubljani


Zgodovinski arhiv Ljubljana


Pokrajinski arhiv Maribor


Zgodovinski arhiv Celje


Pokrajinski arhiv Koper


UKM- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:386 1 200 31 20 | Visit card | Legal info | Top of page