COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Seznam novosti


1.
        1968 - četrdeset godina posle = 1968 - fourty years later : zbornik radova / [glavni i odgovorni urednik Radmila Radić]. - Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 2008. - 719 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Zbornici radova / Institut za noviju istoriju Srbije ; br. 4)

Biblografija izabranih radova o 1968. godini: str. 679-696. - Angl. povzetki na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-86-7005-063-1 ISBN 86-7005-063-3

K 17137/4
COBISS.SI-ID 37912418

2.
AKMADŽA, Miroslav
        Crkva i država : dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji / Miroslav Akmadža. - Zagreb : Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić" ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest-podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2008-. - zv. (823 str.) ; 25 cm. - (Radovi / Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić" ; ; knj. 16)

Bibliografija: str. 709-711
Dosedanja vsebina:
Zv.1. 1945.-1952
ISBN 978-953-6729-22-7 (cjelina) ISBN 953-6729-22-9 (cjelina) ISBN 978-953-6729-23-4 (sv.1) ISBN 953-6729-23-7 (sv.1)

K 18526
COBISS.SI-ID 2728052

3.
        ALBANISCHE Geschichte : Stand und Perspektiven der Forschung / herausgegeben von Oliver Jens Schmitt und Eva Anne Frantz. - München : Oldenbourg, 2009. - 280 str. ; 25 cm. - (Südosteuropäische Arbeiten ; 140)

International conference proceedings. - 10 prispevkov v nem. in 3 v angl. jeziku. - Bibliografija v opombah na dnu strani. - Kazala. - Vsebina: Vorwort / Oliver Jens Schmitt ; Die Albaner als Nachkommen der Illyrer aus der Sicht der historiscchen Sprachwissenschaft / Joachim Matzinger ; Lehnbeziehungen zwischen Protoalbanisch und balkanischem Latein bzw. Romanisch / Stefan Schumacher ; "Die Monade des Balkans": die Albaner im Mittelalter / Oliver Jens Schmitt ; Albaner im Osmanischen Reich: ein historiographischer Überblick (17. und 18. Jahrhundert) / Markus Koller ; Religion, Nationsbildung und Gesellschaft / Nathalie Clayer ; The Second World War in Albania: history and historical agendas / Bernd J. Fischer ; Zwischen Kaltem Krieg und Teleologie: das kommunistische Albanien als Object und Zeitgesschichtsforschung / Michael Schmidt-Neke ; Die Albaner in der Republik Makedonien: Geschichtswissenschaft im Spannungsfeld von Politik und sozialer Marginalisierung / Robert Pichler ; "Jungfrauen" und "Elefanten im Porzellanladen": zur internationalen Herausforderung der albanischen Ethnologie im Postsozialismus / Stephanie Schwander-Sievers ; Albanian literary history and Albanian literary culture: observations on recent developments / Robert Elsie ; The "great migration" of the Serbs from Kosovo (1690): history, myth and ideology / Noel Malcolm ; Begegnungen mit der albaniscchen Geschichte / Peter Bartl ; Peter Bartl and das Albanien-Institut e. V. im München / Edgar Hösch
ISBN 978-3-486-58980-1 (platno) ISBN 3-486-58980-6 (platno)

K 10932/140
COBISS.SI-ID 1733587

4.
ANDREAS, Peter, 1965-
        Modre čelade in črni trg : umetnost preživetja v obleganem Sarajevu / Peter Andreas ; [prevedla Lea Širok in Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - 236 str., [8] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Blue helmets and black markets. - Opombe z bibliografijo: str. 185-236
ISBN 978-961-6627-14-6

K 18543
COBISS.SI-ID 248374016

5.
ANDREJKA, Rudolf
        Ob prazniku petindvajsetletnice Trgovskega društva "Merkur" v Ljubljani / Rudolf Andrejka. - V Ljubljani : Trgovsko društvo "Merkur" za Slovenijo, 1926 (v Ljubljani : Merkur). - 37 str. : ilustr. ; 25 cm

Čelni nasl.

K 18555
COBISS.SI-ID 3648054

6.
ARHIVSKO društvo Slovenije. Zborovanje (24 ; 2009 ; Dolenjske Toplice)
        Izobraževanje arhivskih delavcev in zaposlenih pri ustvarjalcih arhivskega gradiva ; Arhivski depoji ; Elektronsko arhiviranje in informatizacija v arhivih : zbornik referatov / 24. zborovanje [Arhivskega društva Slovenije], Dolenjske Toplice, [14. do 16. oktober] 2009 ; [organizatorja] Arhivsko društvo Slovenije [in] Zgodovinski arhiv Ljubljana ; [uredila Maja Gombač ; prevod izvlečkov Peter Altshul ; prevod iz angleščine Andreja Klasinc Škofljanec, Aleksander Lavrenčič, prevod iz hrvaščine Ljiljana Šuštar]. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2009 ([Borovnica] : Grafika M). - 161 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-6143-30-1

K II 2052
COBISS.SI-ID 247694336

7.
        ATLANTI. - Maribor : International Institute for Archival Science, 1991-[200-] (Glavni trg 6). - 30 cm

Besedilo v angl. in nem. jeziku. - Nadaljuje se kot: Atlanti (CD-ROM izd.) = ISSN 1581-7873
ISSN 1318-0134 = Atlanti (Tiskana izd.)

930.25
R tp ATLANTI 19 2009
COBISS.SI-ID 30218496

8.
        AUSTRIA slovenica : die Kärntner Slovenen [!] und die Nation Österreich = koroški Slovenci in avstrijska nacija / Herausgeber, izdajatelj Andreas Moritsch ; redaktionelle Betreuung, uredil Theodor Domej. - Klagenfurt = Celovec ; Ljubljana ; Wien : Hermagoras = Mohorjeva založba, cop. 1996. - 199 str. ; 21 cm. - (Unbegrenzte Geschichte : historische Reihe der Abteilung für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Klagenfurt und des Bildungsheimes Sodalitas in Tainach/Tinje = Zgodovina brez meja : zgodovinska serija Oddelka za zgodovino vzhodne in jugovzhodne Evrope na Univerzi v Celovcu in Doma prosvete Sodalitas v Tinjah/Tainach ; zv. 3)

ISBN 3-85013-474-1

K 18649/3
COBISS.SI-ID 8404

9.
BAHOR, Stanislav
        Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji / [Stanislav Bahor]. - 1. izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Tuma, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 255 str. : ilustr. ; 31 cm

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - Skriti zakladi in njihovi iskalci / Jože Urbanija: str. 9. - Samostanske knjižnice - varuhi pisne kulturne dediščine / Branko Berčič: str. 10-11. - Bibliografija: str. 252-255. - Kazalo
ISBN 978-961-6682-51-0 (Tuma)

K II 2023
COBISS.SI-ID 246170368

10.
BALAŽIC, Milan, 1958-
        Rojstvo slovenske demokracije : iz duha državljanske vojne / Milan Balažic. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Demat). - 555 str. ; 24 cm. - (Scripta / Študentska založba)

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-242-265-3

K 18698
COBISS.SI-ID 249234944

11.
BALEN, Marija, Vica, 1910-1984
        Bili smo idealisti : uspomene jedne revolucionarke / Marija-Vica Balen. - Zagreb : Disput, 2009. - 399 str., [16] str. pril. ; 25 cm. - (Srednji put ; 10)

Kazalo
ISBN 978-953-260-088-9

K 18504
COBISS.SI-ID 2720884

12.
BARAGA, France
        Župnija Miren skozi stoletja / France Baraga ; s sodelovanjem in pomočjo Cirila Ceja ; [Knjigi na pot Metod Pirih, spremna beseda Ciril Cej ; prevod povzetka v italijanščino Oskar Simčič]. - Miren : Župnija, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 390 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Knjigi na pot / Metod Pirih: str. 7. - Spremna beseda / Ciril Cej: str. 9-10. - Bibliografija: str. 378-383. - Sommario
ISBN 978-961-269-082-3

K 18652
COBISS.SI-ID 246190336

13.
        BARTHOLOMÄUS (Jernej) Kopitar : neue Studien und Materialien anläßlich seines 150. Todestages / herausgegeben von Walter Lukan. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 1995. - 337 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Osthefte / Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut ; Sonderbd. 11)

Izšlo tudi v zbirki: Österreichische Osthefte ; 36.1994,3. - Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih
ISBN 3-205-98235-5

K 18573
COBISS.SI-ID 57694464

14.
BELJO, Ante
        Genocid ; Jugoslavija : dokumentarna analiza / Ante Beljo ; preveo D. Sladojević-Šola. - Sudbury : Northern Tribune Publishing, 1985. - 326, 418 str. ; 21 cm

Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Genocide ; Yugoslavia : a documented Analysis
ISBN 0-919817-07-6

K 18675
COBISS.SI-ID 53393920

15.
BERKOVIĆ, Zvonimir
        Vladko Maček : tri razgovora / Zvonimir Berković. - Zagreb : Europapress holding : Novi liber, 2009. - 149 str. ; 25 cm

ISBN 978-953-300-134-0

K 18512
COBISS.SI-ID 2720628

16.
        BIBLIOTEKARSKI terminološki slovar / Ivan Kanič ... [et al.] ; [uredil Ivan Kanič]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009. - 370 str. ; 24 cm. - (Knjižnica, ISSN 0023-2424 ; 2009/3-4)

ISBN 978-961-6162-55-5 (Narodna in univerzitetna knjižnica)

P slovar /2009, 3/4
COBISS.SI-ID 105534208

17.
        BITKA za Opčine / [uredniški odbor Drago Gorup,... [et al.] ; grafični prikaz bojev Andrej Križnič]. - Opčine : Odbor VZPI-ANPI, sekcija Opčine-Bani-Ferlugi : Knjižnica Pinko Tomažič, 1986. - 59 str. : ilustr. ; 22 cm

K 18619
COBISS.SI-ID 147511

18.
        BITKA za partizansko Trnovo : 19.-21. januarja 1945 : ob 65-letnici zmage nad nacifašizmom / zbral in uredil Jože Šušmelj ; [fotografije Goriški muzej ... et al.]. - Nova Gorica : Območno združenje borcev in udeležencev v NOB, 2010. - 93 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6681-13-1

K 18646
COBISS.SI-ID 249360640

19.
        BLEIWEISOV zbornik / uredil Jos. Tominšek. - V Ljubljani : Matica Slovenska, 1909 ([Ljubljana] : D. Hribar). - LVI, 327 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbornik / Slovenska Matica ; zv.11)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

K 18606/11
COBISS.SI-ID 41817857

20.
BOLE-Kosmač, Daša
        Prispevek k indikatorjem za spremljanje položaja in vloge žensk v družbenem razvoju : v okviru medrepubliško pokrajinskega raziskovalnega projekta "Podjetja v družbeni lasti v deželah v razvoju" : magistrska naloga / Daša Bole. - Ljubljana : FSPN, 1984. - III, 128 f. ; 30 cm

Bibliografija 120-127 f. - Univerza Edvard Kardelj v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo politične vede in novinarstvo

K II 2028
COBISS.SI-ID 239180

21.
BOLZONI, Adriano, 1919-
        I dannati di Vlassov : il dramma dei russi antisovietici nella seconda guerra mondiale / Adriano Bolzoni. - reprint. - Milano : Mursia, 2009. - 268 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Testimonianze fra cronaca e storia ; 178)

ISBN 978-88-425-4218-6

K 18566
COBISS.SI-ID 2739060

22.
BROWN, Peter Robert Lamont, 1935-
        Telo in družba : spolno odrekanje v zgodnjem krščanstvu / Peter Brown ; [prevedla Mojca Dobnikar ; spremna beseda Igor Pribac in Marta Verginella]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2007 ([Ljubljana] : Studio Print). - 649 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The body and society. - 600 izv. - Brownova zgodovinska freska / Igor Pribac in Marta Verginella: str. 633-646. - Bibliografija: str. 557-622. - Kazalo
ISBN 978-961-6262-87-3

K 18640
COBISS.SI-ID 236100608

23.
CAZORLA Sánchez, Antonio, 1963-
        Fear and progress : ordinary lives in Franco's Spain, 1939-1975 / Antonio Cazorla Sánchez. - Chichester ; Malden : Wiley-Blackwell, 2010. - xi, 279 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Ordinary lives)

Bibliografija: str. 255-269. - Kazalo
ISBN 978-1-4051-3315-9 (cloth) ISBN 1-4051-3315-5 (cloth) ISBN 978-1-4051-3316-6 (pbk) ISBN 1-4051-3316-3 (pbk)

K 18620
COBISS.SI-ID 2750580

24.
CHARTIER, Roger
        Pisanje in brisanje : pisna kultura in literatura (od 11. do 18. stoletja) / Roger Chartier ; [prevod Vera Troha ; spremna beseda Maja Breznik]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2008 ([Ljubljana] : Studio print). - 303 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis ; letn. 2008)

Prevod dela: Inscrire et effacer. - Pisanje in brisanje / Maja Breznik: str. 271-301. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6262-94-1

K 18642
COBISS.SI-ID 242197760

25.
CHATZEDEMETRIOU, Katia
        A history of Cyprus / by Katia Hadjidemetriou ; translated by Costas Hadjigeorgiou. - Nicosia : [K. Hadjidemetriou], 2002. - 436 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 429-434. - Kazalo
ISBN 9963-8673-0-8

K 18685
COBISS.SI-ID 2769268

26.
CIGLAR, Tone
        Dr. Janez Janež - utrinek božje dobrote / Tone Ciglar. - Ljubljana : Katehetski center - Knjižice, 1993 (Ljubljana : Grafika Soča). - 95 str., [8] str. barv. pril. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Knjižice, ISSN 3535-0507 ; 122-123)

K 18694/122/123
COBISS.SI-ID 36625920

27.
CUZZI, Marco, 1962-
        Istria, Quarnero, Dalmazia : storia di una regione contesa dal 1796 alla fine del XX secolo / Marco Cuzzi, Guido Rumici, Roberto Spazzali ; introduzione di Giuseppe Parlato. - Trieste : Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata ; Gorizia : Libreria editrice Goriziana, 2009 (Pordenone : Sartor). - 326 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 317-324. - Kazalo
ISBN 978-88-6102-052-8

K II 2025
COBISS.SI-ID 3732972

28.
CVETKO, Ciril
        Pesem v slovenski partizanski glasbi / Ciril Cvetko. - V Ljubljani : Partizanska knjiga, 1975. - 48 str. : note ; 23 cm

K 18613
COBISS.SI-ID 3935752

29.
CVIJIĆ, Jovan
        Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje : osnove antropogeografije. Knj. 1, [Geografska sredina i čovek] / Jovan Cvijić ; preveo s francuskog Borivoje Drobnjaković. - Zagreb : Hrvatski štamparski zavod, 1922. - XVI, 399 str., [6] zganj. f. zvd., pril. : ilustr. ; 23 cm

Izv. stv. nasl.: La péninsule Balkanique : géographie humaine. - Ov. nasl. - Stv. nasl. l. knj. naveden v predgovoru

K 18622/1
COBISS.SI-ID 41704448

30.
        ČAS odločitve : 1990-1991 : (pričevanja in dokumenti) : zbornik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Lenart / [glavni in odgovorni urednik Marjan Toš]. - druga dopolnjeno izd. - Lenart : Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, 2010. - 272 str. : ilustr. ; 25 cm

Razširjen in posodobljen ponatis izd. iz leta 2003. - Vsebuje tudi posodobljene sezname udeležencev vojne za osamosvojitev

K 18634
COBISS.SI-ID 2751092

31.
ČINČ Juhant, Breda [Dvesto petdeset]
        250-letnica rojstva Žige Zoisa : [Žiga Zois: fužinar, naravoslovec, mineralog in zbiralec : katalog ob razstavi] / [avtorja kataloga Breda Činč Juhant, Ernest Faninger]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 1997 (Kamnik : R. Hribar). - [19] str. : ilustr. ; 21 cm

Avtorja in podnasl. navedeni v kolofonu. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 14-18. - Povzetek v angl.

K 18399
COBISS.SI-ID 70615040

32.
ČOK, Vida
        Pravni položaj žene i Ujedinjene nacije : razmatranja sa stanovišta međunarodnog i uporednog prava / Vida Čok ; predgovor Smilja Avramov. - Beograd : [s. n.], 1963. - 165 str. ; 24 cm. - (Institut za uporedno pravo. Monografije ; 10)

Na vrhu nasl. str.: Institut za uporedno pravo. - Bibliografija: str. 155-161. - Résumé: La Condition Juridique de la Femme et les Nations Unies

K 18614/10
COBISS.SI-ID 23908353

33.
ČOKL, Mirjana
        Maribor in kraji severovzhodne Slovenije na razglednicah : 1886-1996 = Maribor and settlements in the North-Eastern Slovenia on picture postcards : 1896-1996 / [avtorji kataloga Mirjana Čokl, Mira Grašič, Marjan Matjašič ; prevod v angleščino Sergej Flere]. - Maribor : Muzej narodne osvoboditve, 2000 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 96 str. : ilustr. ; 18 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Besedilo v slov. in prevod v angl.

K 18618
COBISS.SI-ID 44966913

34.
ČOKL, Mirjana [Sto let Mariborskega športnega društva Branik]
        100 let Mariborskega športnega društva Branik : 1900-2000 / [avtorji projekta, razstave in kataloga Mirjana Čokl, Mira Grašič, Marjan Matjašič]. - Maribor : Muzej narodne osvoboditve, 2000 ([Maribor] : Tiskarna Horvat). - 83 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Muzej narodne osvoboditve : [razstave] ; [19])

Avtorji navedeni v kolofonu

K 18617
COBISS.SI-ID 46406913

35.
ĆOSIĆ, Dobrica
        Srpsko pitanje u XX veku : lična istorija jednog doba / Dobrica Ćosić ; priredila Ana Ćosić-Vukić. - Beograd : Službeni glasnik, 2009 (Beograd : Glasnik). - 332 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Biblioteka Svedoci epohe)

Str. 11-13: Uvodna napomena / Ana Ćosić-Vukić
ISBN 978-86-519-0371-0 (karton)

K 18590
COBISS.SI-ID 170544396

36.
        DA bi v pozabo ne zbrisal jih čas / [uredniški odbor Alenka Auersperger ... [et al.] ; fotografije Gregor Bernard ; prevod povzetka v angleščino Barbara Žaucer, Tomi Šefman ; zemljevid Geodetski inštitut Slovenije]. - Dolenjske Toplice : Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu, 2006 ([Novo mesto] : Vesel). - 104 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 101. - Povzetek ; Summary
ISBN 961-238-701-X ISBN 961-238-701-3 !

K 18654
COBISS.SI-ID 227335168

37.
DAVIES, Peter, 1966-
        Nevarna razmerja : kolaboracija in druga svetovna vojna / Peter Davies ; [prevedla Breda Biščak ; spremno besedo napisal Boris Mlakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 247 cm ; 25 cm

Prevod dela: Dangerous liaisons. - Vsebuje: Spremna beseda k nevarnim razmerjem
ISBN 978-961-241-406-1

K 18632
COBISS.SI-ID 249613312

38.
DAVIS, Natalie Zemon, 1928-
        Vrnitev Martina Guerra / Natalie Zemon Davis ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Ksenija Vidmar Horvat]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 ([Ljubljana] : Studio print). - 267 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The return of Martin Guerre. - Na obrobjih moderne / Ksenija Vidmar Horvat: str. 241-267. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izbrana bibliografija o Martinu Guerru: str. 143-148
ISBN 978-961-6262-99-6

K 18641
COBISS.SI-ID 246371328

39.
DEÁK, Ágnes
        From Habsburg neo-absolutism to the compromise, 1849-1867 / Ágnes Deák ; translated by Matthew Caples. - Boulder : Social Science Monographs ; Highland Lakes : Atlantic Research and Publications ; New York : Columbia University Press, 2008. - vii, 647 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Atlantic studies on society in change ; no. 131) (East European monographs ; no. 737)

Bibliografija: str. 610-628. - Kazalo
ISBN 978-0-88033-635-2 (hbk.) ISBN 0-88033-635-8 (hbk.)

K 6302/737
COBISS.SI-ID 2737780

40.
DEDERICHS, Mario R., 1949-
        Heydrich : the face of evil / Mario R. Dederichs ; translated by Geoffrey Brooks. - Newbury : Greenhill Books : Lionel Leventhal, 2009. - 239 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-85367-803-5 ISBN 1-85367-803-1

K 18562
COBISS.SI-ID 2736756

41.
DEMARIN, Josip
        Pouk zgodovine v osnovni šoli : specialna didaktika / Josip Demarin ; [prevedla Marija Jamar-Legat]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1964. - 171 str. ; 22 cm

Prevod dela: Nastava povijesti u osnovnoj školi (Specialna didaktika)

K 18666
COBISS.SI-ID 3514369

42.
        DEMOGRAPHIC changes in the time of industrialization : (1750-1918) : the example of the Habsburg Monarchy : international conference, (Cluj-Napoca, 16th-20th October 2008) / edited by Ioan Bolovan ... [et al.]. - Cluj-Napoca : Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, 2009. - 390 str. : graf. prikazi, zvd. ; 23 cm. - (Transylvanian review, ISSN 1221-1249 ; vol. 18, suppl. no. 1)

Besedilo v angl. ali nem. - Bibliografija ter abstract pri posameznih prispevkih

K 18609/18, 1
COBISS.SI-ID 30810669

43.
        DEMOS na Kamniškem / [glavni urednik Igor Podbrežnik]. - Kranj : Žaler, Vaš stik z javnostjo, 2010. - 255, [44] str. pril. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-269-212-4

K II 2047
COBISS.SI-ID 250066176

44.
DEVIĆ, Nemanja, 1989-
        Istina pod ključem : Donja Jasenica u Drugom svetskom ratu / Nemanja Dević. - 2. izd. - Beograd : Institut za savremenu istoriju : Službeni glasnik, 2009 (Beograd : Službeni glasnik). - 440 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Institut za savremenu istoriju] ; knj. 14)

Autorova slika. - Tiraž 200. - Str. 7-8: Reč na početku / Momčilo Pavlović. - Str. 441: Reč na kraju / Srđan Cvetković. - Beleška o autoru: str. 442. - Kazalo. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija: str. 433-440.
ISBN 978-86-7403-133-9 (ISI; broš.)

K 18533
COBISS.SI-ID 155225612

45.
DI Nucci, Loreto
        Lo Stato-partito del fascismo : genesi, evoluzione e crisi, 1919-1943 / Loreto Di Nucci. - Bologna : Il mulino, 2009. - 628 str. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo med besedilom. - Kazalo
ISBN 978-88-15-13214-7 ISBN 88-15-13214-7

K 18571
COBISS.SI-ID 2740084

46.
DIMITRIJEVIĆ, Bojan B., 1968-
        Modernizacija i intervencija : jugoslovenske oklopne jedinice : 1945-2006 / Bojan Dimitrijević. - 1. izd. - Beograd : Institut za savremenu istoriju, 2010 (Trstenik : M-graf). - 406 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Studije i monografije / [Institut za savremenu istoriju] ; knj. 66)

Opombe z bibliografijo. - Bibliografija: str. 395-400
ISBN 978-86-7403-138-4

K 10784/66
COBISS.SI-ID 172457996

47.
DIMOU, Augusta
        Entangled paths towards modernity : contextualizing socialism and nationalism in the Balkans / Augusta Dimou. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2009. - xiv, 434 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo ob posameznih prispevkih
ISBN 978-963-9776-38-8 (ISBN 13) ISBN 963-9776-38-6

K 18565
COBISS.SI-ID 2738036

48.
        DOKUMENTI in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji / zbral Milko Mikola ; [uredili Mateja Čoh, Jelka Piškurić]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2009 ([Ljubljana] : Present). - 212 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Dokumenti in pričevanja / Študijski center za narodno spravo ; 2)

750 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri uvodnem prispevku
ISBN 978-961-92574-4-9

K II 2050 A
COBISS.SI-ID 249116672

49.
DOLANC, Stane
        Jugoslawien nach Tito : Versuch einer Analyse / Stane Dolanc. - Göttingen : F. Ebert Stiftung, [1981]. - 24 str. ; 21 cm

(Broš.)

K 18582
COBISS.SI-ID 233118471

50.
        DRAGI Franta! : hrvatska korespondencija Františeka Hlaváčeka (1896.-1904.) / [urednik] Damir Agičić. - Zagreb : Srednja Evropa, 2003. - 235 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo
ISBN 953-6979-08-X

K 18542
COBISS.SI-ID 29213538

51.
DREKONJA, Branko
        Po sledeh Ernesta Hemingwaya / Branko Drekonja, Aleksander Jankovič Potočnik ; [spremna beseda Andrej Maffi ; ilustracije Aleksander Jankovič Potočnik ; fotografije Rafael Marn]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Andrej Maffi: str. 9-10. - O avtorjih: str. 176. - Bibliografija: str. 174-175
ISBN 978-961-92665-4-0

K 18588
COBISS.SI-ID 248564224

52.
DRNOVŠEK, Marjan, 1948-
        Izseljevanje, "rakrana" slovenskega naroda : od misijonarja Friderika Barage do migracijske politike države Slovenije / Marjan Drnovšek. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2010. - 411 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Korenine / Nova revija)

Bibliografija: str. 391-411. - Summary
ISBN 978-961-6580-69-4

K 18688
COBISS.SI-ID 250320128

53.
DROBNIČ, Ludvik, 1929-
        Moje viharno življenje / Ludvik Drobnič-Vasja. - Koper : samozal., 2009 (Koper : Tiskarna Vek). - 260 str. : ilustr. ; 21 cm

K 18587
COBISS.SI-ID 2740596

54.
ĐUKIĆ, Slavoljub
        Političko groblje / Slavoljub Đukić. - Beograd : Službeni glasnik, 2009 (Beograd : Glasnik). - 630 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Svedoci epohe / [Službeni glasnik] ; 1)

Tiraž 2.000.
ISBN 978-86-519-0249-2 (karton)

K 18532/1
COBISS.SI-ID 169082636

55.
EARLE, John, 1921-
        Cena domoljubja : SOE in M16 na stičišču Italijanov in Slovencev med drugo svetovno vojno / John Earle ; prevedla Nataša Stanič. - Trst : Mladika, 2009 (Trst : Graphart). - 268 str. ; 23 cm

Prevod dela: The price of patriotism. - Bibliografija: str. 256-257. - Kazalo
ISBN 978-88-7342-143-6

K 18541
COBISS.SI-ID 3818732

56.
EARLE, John, 1921-
        Il prezzo del patriottismo : SOE e M16 al confine italo-sloveno durante la Seconda guerra mondiale / John Earle ; traduzione di Fabio Accurso. - [Trieste] : Iniziative culturali, cop. 2008 (Muggia : Tergeste grafica&stampa). - XXIII, 258 str., [8] str. pril. : zvd. ; 23 cm

Prefazione / Roberto Spazzali: str. IX-XVII. - Izv. stv. nasl.: The price of patriotism. - Bibliografija: str. 252-253. - Kazalo
ISBN 978-88-901667-4-7

K 18687
COBISS.SI-ID 3451116

57.
FOSSATI, Piero
        I maestri del regime : storia di un maestro nell'Italia fascista / Piero Fossati. - 1. ed. - Milano : Unicopli, 2009. - 353 str. ; 24 cm. - (Testi e studi ; 219)

ISBN 978-88-400-1319-0 ISBN 88-400-1319-9

K 18570/219
COBISS.SI-ID 2739316

58.
FUGINA, Ivan
        Narodna čitalnica v Kranju : 1863-1933 / sestavil Ivan Fugina. - Kranj : Narodna čitalnica, 1933 (v Kranju : Sava). - 70 str., [1] f. pril. : portr. ; 20 cm

Fotogr. kralja Aleksandra I., pokrovitelja proslave sedemdesetletnice Narodne čitalnice v Kranju

K 15839
COBISS.SI-ID 285299

59.
FUNTEK, Anton
        Gedenkblätter aus der Geschichte des K. u. K. Infanterie- Regiments Nr. 17. (Ritter von Milde) / mit Benutzung der handschriftlichen Regiments- Geschichte dargestellt von Anton Funtek. - Wien : K. K. Schulbücher Verlag, 1903. - 114 str. ; 21 cm

K 18607
COBISS.SI-ID 82588416

60.
GÄRTNER, Franz
        Ljubljanski grad / spisal F. G. - Ljubljana : Odbor za prireditev veselice v korist fonda za adaptacijo Ljubljanskega gradu, 1908 (v Kranju : I. P. Lampret). - 63 str., [97] str. pril. : ilustr. ; 15 cm

Avtor po katalogu NUK

K 18647
COBISS.SI-ID 82574848

61.
GAŠPERŠIČ, Rok
        Mišače in rodbina Pegam : monografija vasi / Rok Gašperšič ; [spremna beseda Tatjana Dolžan Eržen ; prevod recenzije v nemščino Tomaž Ogris ; fotografije avtor ... et al.]. - Mišače : samozal. R. Gašperšič, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 351 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., spremna beseda v slov. in nem. - 400 izv. - Knjiga spoštovanja za danes in jutri / Tatjana Dolžan Eržen: str. 9-17. - Bibliografija: str. 232-234
ISBN 978-961-245-852-2

K 18662
COBISS.SI-ID 248613632

62.
GIURICIN, Ezio
        La comunita nazionale italiana / Ezio e Luciano Giuricin. - Fiume : Unione italiana ; Trieste : Universita popolare ; Rovigno : Centro di ricerche storiche, 2008 (Trieste : Mongolfiera). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Etnia / Centro di ricerche storiche, Rovigno, ISSN 0353-3271 ; 10)

Sažetak ; Povzetek ; Abstract
Vsebina:
Vol. 1: Storia e istituzioni degli italiani dell'Istria, Fiume e Dalmazia (1944-2006). - 639 str.
Vol. 2: Documenti (1944-2006). - 415 str.

K II 2034/1 K II 2034/2
COBISS.SI-ID 3725804

63.
GLIGORIJEVIĆ, Milo
        Emigranti / Milo Gligorijević. - Beograd : Službeni glasnik, 2009 (Beograd : Glasnik). - 511 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Književne nauke. Kolekcija Životopis)

Tiraž 1.000. - Beleška o piscu: str. 511. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
ISBN 978-86-519-0263-8 (karton)

K 18530
COBISS.SI-ID 168116492

64.
GOLDMANN, Gereon
        Frančiškan v SS-u : resnična zgodba / Gereon Goldmann ; [prevod Petra Anžlovar]. - Ljubljana : Emanuel, 2009 (Ljubljana : Littera Picta). - 272 str., [6] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Tödliche Schatten - tröstendes Licht. - 1.000 izv. - Predgovor k nemški izdaji / Willi Strunck: str. 3-4
ISBN 978-961-90680-4-5

K 18513
COBISS.SI-ID 248436736

65.
GOMBAČ, Metka
        Quando mori mio padre : disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale (1942-1943) = Ko je umrl moj oče : risbe in pričevanja iz koncentracijskih taborišč na italijanski vzhodni meji (1942-1943) / Metka Gombač, Boris M. Gombač, Dario Mattiussi ; foto, disegni e scritti gentilmente concessi dall'Archivio di Stato della Repubblica di Slovenia e dal Museo Sloveno di Storia Contemporanea = objavo slik, spisov in fotografij sta omogočila Arhiv Republike Slovenije in Muzej novejše zgodovine ; [traduzioni Boris M. Gombač]. - 4a ed. - [Gradisca d'Isonzo] : Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale "Leopoldo Gasparini", 2008 (Gorizia : Grafica Goriziana). - 71 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v slov. in it. - Bibliografija: str. 66

K 18658
COBISS.SI-ID 2758516

66.
GOMIRŠEK, Tanja
        Brestje in Kojsko : kulturni in upravni center Brd do 1945 / Gomiršek Tanja. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2009 ([Vipolže] : M. Jordan). - 179 str. : ilustr. ; 27 cm

O avtorici na prednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6201-36-0

K II 2035
COBISS.SI-ID 248363776

67.
        GORENJSKO vojno področje : 1944-1945 / [odgovorni urednik Janko Urbanc ; fotografije in drugo grafično gradivo Andrej Babič ... [et al.]. - [Kranj] : Domicilni odbor Gorenjskega vojnega področja, 1985 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 80 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Gorenjska v NOB)

Ov. nasl. - 1.000 izv.

K 18629
COBISS.SI-ID 12764679

68.
        GORIŠKA knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja / izbrala in uredila Lojzka Bratuž ; [slikovno gradivo odbral Ivan Žerjal]. - V Ljubljani : Slovenska matica ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2009 (Kranj : Žnidarič). - 367 str., [28] f. pril. ; 25 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 365
ISBN 978-961-213-192-0 (Slovenska matica)

K 18547
COBISS.SI-ID 247491840

69.
        GOSPA, če ni dobro, ni treba nič plačat : Brežice, trgovsko mesto : zbornik znanstvenih razprav / [avtorji Borut Batagelj ... [et al.] ; uredil Jože Škofljanec ; prevedli Manca Gašperšič, Mojca Retelj]. - Krško : Neviodunum, 2009 (Ljubljana : Knjigoveznica Vitez). - 387 str. : ilustr. ; 25 str. - (Brežiške študije ; 3)

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija in Summary pri vseh poglavjih
ISBN 978-961-6784-06-1

K 18549
COBISS.SI-ID 248745216

70.
GRDINA, Igor, 1965-
        Svetovna vojna ob Soči. 1, Evropski zaplet / Igor Grdina. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 145 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-242-260-8

K 18551
COBISS.SI-ID 248671744

71.
HELL, Victor, 1920
        L''idée de culture / Victor Hell. - Presses universitaires de France. - Paris, 1981. - 127 str. ; 18 cm. - (Que sais-je? ; 1942)

Bibliografija: str. 126
ISBN 2-13-037001-2 ISBN 978-2-13-037001-7

K 18671
COBISS.SI-ID 2764916

72.
        HISTOIRE de l'oubli en contextes postsocialiste et postcolonial = Zgodovina pozabe v postsocialističnem in postkolonialističnem kontekstu / zbrali in uredili Patrick Vauday ... [et al.] ; [traduction Paula Zupanc]. - Koper : Université de Primorska, Centre de recherches scientifiques, Maison d'édition Annales : Société d'historie de Primorska Sud, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 456 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

Besedilo franc., prestavitev tudi v slov. - 300 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Résumés ; Povzetki
ISBN 978-961-6732-08-6 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

K 18645
COBISS.SI-ID 248079360

73.
HITCHENS, Christopher
        Hostage to history : Cyprus from the Ottomans to Kissinger / Christopher Hitchens. - London ; New York : Verso, 1999. - XIV, 178 str. ; 24 cm

Bibliografija: 167-168. - Kazalo
ISBN 1-85984-189-9

K 18692
COBISS.SI-ID 2772340

74.
HUGHES, Lindsey, 1949-2007
        The Romanovs : ruling Russia, 1613-1917 / Lindsey Hughes. - London : Continuum, 2009. - XV, 308 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 283-293. - Kazalo
ISBN 978-0-8264-3081-6 (broš.) ISBN 0-8264-3081-3 (broš.)

K 18561
COBISS.SI-ID 2737268

75.
        HUNGER by design : the Great Ukrainian famine and its Soviet context / edited by Halyna Hryn. - Cambridge : Ukrainian Research Institute, Harvard University, 2008. - xii, 150 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Harvard papers in Ukrainian studies)

Prispevki s simpozija: "The Ukrainian Terror-Famine of 1932-1933, ki je bil na Harvardu 20. oktobra 2003. - Includes bibliographical references and index. - Vsebina: Foreword / Lubomyr Hajda ; The Soviet 1931-1933 famines and the Ukrainian Holodomor : is a new interpretation possible, and what would its consequences be? / Andrea Graziosi ; Sources and resources on the famine in Ukraine's state archival system / Hennadii Boriak ; Victory over the peasantry / Sergei Maksudov ; The collectivization famine in Kazakhstan, 1931-1933 / Niccolo Pianciola ; The 1932-1933 crisis and its aftermath beyond the epicenters of famine : the Urals region / Gijs Kessler ; Holodomor and memory / George G. Grabowicz
ISBN 1-932650-05-9 (alk. paper) ISBN 978-1-932650-05-1 (alk. paper)

K 18568
COBISS.SI-ID 2738548

76.
INTERNATIONAL congress of military history (34 ; 2008 ; Trieste)
        Conflitti militari e popolazioni civili : guerre totali, guerre limitate, guerre asimmetriche : XXXIV. congresso della Commissione Internazionale di Storia militare = Conflicts militaires et populations civiles : guerres totales, guerres limitées, guerres asymmetriques = Military conflicts and civil populations : total wars, limited wars, asymetric wars / direttore comitato di redazione Mateo Paesano. - Roma : Commissione italiana di storia militare, 2009. - 2 zv. (885 str.) : ilustr. ; 23 cm

Prispevki s XXXIV. International congress of military history, ki je bil v Trstu med 31. avgustom in 5. septembrom 2008. - Opombe z bibliografijo ob posameznih prispevkih

COBISS.SI-ID 2721908

77.
        ITALIA e Slovenia fra passato, presente e futuro / a cura di Massimo Bucarelli e Luciano Monzali. - Roma : Studium, cop. 2009 (Citta di Castello : Grafica 10). - VII, 222 str. : ilustr. ; 22 cm. - (La cultura ; 120)

Bibliografija: str. 7-9 ; opombe z bibliografijo in bibliografija za nekaterimi prispevli. - Kazalo
ISBN 978-88-382-4052-2

K 18481
COBISS.SI-ID 3821548

78.
        IZ pregnanstva v novo deželo : [v srcu ohranjeni spomini na medvojni čas] / skupina upokojencev Naš dom. - Buenos Aires : Naš dom, 2009 (Buenos Aires : Baragova tiskarna). - 93 str., XII str. pril. : ilustr. ; 24 cm

K 18702
COBISS.SI-ID 2773876

79.
JANEŽIČ, Stanko
        Janez Goričan : dnevnik mladega duhovnika : Trst 1945-1950 / Stanko Janežič. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 236 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Izpovedi ; 5)

ISBN 978-961-265-024-7

K 18653
COBISS.SI-ID 63812097

80.
JANJETOVIĆ, Zoran, 1967-
        Nemci u Vojvodini / Zoran Janjetović. - Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 2009 (Beograd : Altera). - 382 str. ; 21 cm. - (Biblioteka "Studije i monografije" / Institut za noviju istoriju Srbije ; knj. br. 50)

Summary: Germans in Vojvodina. - Kazalo
ISBN 978-86-7005-073-0

K 10784/50
COBISS.SI-ID 170011404

81.
JANKOVIČ Potočnik, Aleksander
        Rupnikova linija : odkrivanje utrdb ob rapalski meji / Aleksander Jankovič Potočnik, s prilogo Načrti utrdb Alpskega zidu / Vladimir Tonić ; [fotografije Aleksander Jankovič Potočnik, Rafael Marn ; ilustracije Aleksander Jankovič Potočnik, Vladimir Tonić]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Utrdbe na Slovenskem)

1.000 izv. - O avtorju: str. 255. - Bibliografija: str. 249-251
ISBN 978-961-92665-3-3

K 18589
COBISS.SI-ID 248427776

82.
JEGLIČEV dijaški dom (Ljubljana)
        Jegličev dijaški dom : moja rast, moja skupnost, moj dom : 15 vprašanj za 15 let dijaškega doma / [zbrala in uredila Marta Šuštar ; fotografije arhiv Zavoda sv. Stanislava, Anže Šlibar, Mateja Doberšek]. - Ljubljana : Zavod sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom, 2006 (Ljubljana : Birografika Bori). - [32] str. : fotogr. ; 21 cm

Fotogr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv.

K 18556
COBISS.SI-ID 248715776

83.
JELENC, Zoran
        Viator 75 let : [jubilejni zbornik] / [zbral in uredil gradivo ter napisal besedilo Zoran Jelenc ; prevod v angleščino Franc Slivnik]. - Ljubljana : Viator, 1975 (v Kranju : Gorenjski tisk). - 95 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

Summary

K 18581
COBISS.SI-ID 6335237

84.
JELOČNIK, Nikolaj
        Teharje so tlakovane z našo krvjo = Tüchern ist getränkt mit unserem Blut : [Das Schicksal der Heimwehrmänner (Domobranci)] / Matjaž Klepec ; sinngemäße Übersetzung aus der slowenischen Sprache Herbert Miklin. - Bleiburg : H. Miklin, [1996] (Klagenfurt : Hermagoras). - 196 str. : zvd. ; 17 cm

Matjaž Klepec je psevdonim. - Podnasl. samo na ov. - Prevod publikacije, ki je izšla 1973 v Buenos Airesu v samozaložbi

K 18695
COBISS.SI-ID 14548

85.
JERANČIČ, Lojze
        Pet let pozneje : iz dnevnika odpuščenega kaznjenca / Lojze Jerančič. - Ljubljana : samozal., 1929 (v Ljubljani : "Slovenija"). - 287 str. : avtorj. sl. ; 19 cm

K 18611
COBISS.SI-ID 3461942

86.
JERENEC, Mira
        Kuharske bukve in kuhinja od 16. do konca 19. stoletja : razstava v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, 14. september-14. december 2006 : [katalog razstave / besedilo Mira Jerenec, Marija Hernja Masten ; predgovor Matjaž Neudauer ; fotografije Boris Farič ; prevod povzetkov Ontario]. - Ptuj : Knjižnica Ivana Potrča, 2006. - 46 str.+ 4 str. pril. : ilustr. ; 21 cm

- Način dostopa (URN): http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:doc-TEUTNN7XGradivo je dostopno na portalu dLib.si. - 700 izv.
ISBN 961-91871-0-5 ISBN 978-961-91871-0-4

K 18544
COBISS.SI-ID 228513792

87.
JERIČ, Dimitrij
        Vodič po poteh slovenskih partizanskih bolnišnic pod Snežnikom / [[besedilo in] izdelava skic] Dimitrij-Mitja Jerič ; [fotografsko gradivo Jože Omerzu]. - Logatec : samozal., 2009. - 39 str. + 1 zvd.v barvah; 21 x 45 cm : ilustr. ; 21 cm

K 18597
COBISS.SI-ID 246003712

88.
JOHNSON, Paul, 1928-
        Churchill / Paul Johnson. - New York : Viking, 2009. - 181 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 978-0-670-02105-5 (alk. paper) ISBN 0-670-02105-9 (alk. paper)

K 18559
COBISS.SI-ID 2734964

89.
JOVANOVIĆ, Jadranka, 1965-
        Jugoslavija i Savet bezbednosti Organizacije ujedinjenih nacija : 1945-1985 / Jadranka Jovanović. - Beograd : Institut za savremenu istoriju, 1990 (Bačka Topola : Narodna štamparija). - 322 str. ; 24 cm. - (Studije i monografije / Institut za savremenu istoriju)

Tiraž 1000. - Summary. - Registar.
ISBN 86-7403-026-2

K 10784
COBISS.SI-ID 181004

90.
JOVANOVIĆ, Nebojša
        Dvor kneza Aleksandra Karađorđevića : 1842-1858 / Nebojša Jovanović. - Beograd : Nolit, 2009 (Beograd : Radunić). - 332 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Istorija / [Nolit])

Tiraž 500. - Opombe z bibliografijo. - Summary. - Bibliografija: str. 302-311. - Kazala
ISBN 978-86-19-02460-0

K 18527
COBISS.SI-ID 169811724

91.
JUGOSLAVENSKI skup "Poruke NOB u brizi za djecu-Titovoj generaciji slobode" (1980 ; Zagreb)
        Jugoslavenski skup "Poruke NOB u brizi za djecu-Titovoj generaciji slobode" / org. odbor: Marija Šoljan-Bakarić...[et al.] ; urednika Ante Matutinović, Momčilo Stefanović. - 1. izdaja. - Beograd : Jugoslovenska konferencija za socijalne delatnosti, 1981 (Požarevac : GIRO "Prosveta"). - 747,[170] str. pril. ; 24 cm : ilustr.

Na vrhu naslovne strani: Jugoslovenski odbor za Međunarodnu godinu deteta UN-79. - Naslov na ovitku: Deca, rat, revolucija : poruke NOB u brizi za djecu - Titovoj generaciji slobode. - 2000 izvodov

K II 2048
COBISS.SI-ID 64876

92.
        JUGOSLAVIJA u evropskim finansijama / priredio Blagoje S. Babić. - Beograd : Beogradski eskontni centar : Institut za međunarodnu politiku i privredu : BIGZ, 1993 (Beograd : BIGZ). - 340 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Beogradski izdavačko-grafički zavod)

ISBN 86-13-00648-5

K 18639
COBISS.SI-ID 14127884

93.
JUGOSLAVIJA. Zvezni izvršni svet
        Izveštaj Saveznog izvršnog veća : za 1957 godinu. - Beograd : Savezna narodna skupština, [1958]. - 70 str. ; 30 cm

K II 2037
COBISS.SI-ID 31813895

94.
KALŠAN, Vladimir
        Židovi u Međimurju / [Text:] Vladimir Kalšan. - Čakovec : Muzej Međimurja, 2006. - 142 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 953-6896-12-7 !

K II 2031
COBISS.SI-ID 11503949

95.
KAMBEROVIĆ, Husnija
        Mehmed Spaho : (1883-1939) : politička biografija / Husnija Kamberović. - Sarajevo : Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2009. - 280 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 261-263
ISBN 978-9958-47-109-4

K 18603/3
COBISS.SI-ID 17414662

96.
KARRAS, Steven, 1970-
        The enemy I knew : German Jews in the allied military in World War II / Steven Karras. - Minneapolis : Zenith Press, 2009. - xxii, 298 str., [8] str. pril : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-0-7603-3586-4 ISBN 0-7603-3586-9 (ISBN 10)

K 18564
COBISS.SI-ID 2737524

97.
KENEZ, Peter
        Hungary from the Nazis to the Soviets : the establishment of the Communist regime in Hungary, 1944-1948 / Peter Kenez. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009. - IX, 312 str. : ilustr. ; 24 cm

- Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0515/2005018131.html. - Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0633/2005018131-d.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0733/2005018131-b.html. - Bibliografija: str. 297-306. - Vsebina: Autumn, 1944 ; Budapest ; The armistice and its consequences ; Politics in a new era ; Land reform ; Salami tactics ; Postwar retribution and pogroms ; The Catholic Church ; Methods of mass mobilization ; Foreign relations ; The case of the "Hungarian community" ; Cinema ; The end of the pluralist political order
ISBN 978-0-521-85766-6 (hardback) ISBN 978-0-521-74724-0 (paperback)

K 18560
COBISS.SI-ID 7396211

98.
KLEMENČIČ, Matjaž, 1955-
        Jim Pugel and other Slovenian pioneers of Pueblo, Colorado / Matjaž Klemenčič, Karl Pugelj. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 141 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ethnicity ; no. 6)

500 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 120-124. - Povzetek. - Kazali
ISBN 978-961-6159-34-0

K 18591
COBISS.SI-ID 249018112

99.
KLINEC, Rudolf
        Dnevniški zapisi : 1943-1945 / Rudolf Klinec ; uredila, [spremno besedo in opombe napisala, kronologijo in bibliografijo sestavila] Peter Černic in Renato Podbersič ml. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2010. - 407 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše korenine ; 21)

ISBN 978-88-96632-05-5

K 9290/21
COBISS.SI-ID 250205696

100.
KMECL, Matjaž
        Zakladi Slovenije / [avtor besedila] Matjaž Kmecl ; [avtor fotografij] Joco Žnidaršič ; [avtor spremnega besedila k fotografijam Franci Novak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 251 str. : fotogr. ; 30 cm

9.000 izv.
ISBN 978-961-231-735-5

K II 2022
COBISS.SI-ID 247562496

101.
        KMEČKI upori v slovenski umetnosti : zbornik razprav / uredil Štefan Barbarič. - Ljubljana : Slovenska matica, 1974. - 175 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 26 cm

K 18674
COBISS.SI-ID 8357633

102.
KOGON, Eugen
        Der SS-staat / Eugen Kogon. - Stockholm : Bermann-Fischer, 1947. - 434 str. ; 20 cm

Kazalo

K 18664
COBISS.SI-ID 2763636

103.
        Die KOMMUNISTISCHE Partei zur nationalen Frage Österreichs : 1937-1945. - Wien : Sternverlag, 1945. - 24 str. ; 21 cm

K 18665
COBISS.SI-ID 513966476

104.
KORADE, Drago
        Klopotec / Drago Korade ; [pisca spremne besede Janez Bogataj, Jože Flašker]. - Maribor : Litera, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Klopotec - za odganjanje in privabljanje / Janez Bogataj: str. 7-8. - Uvod o slovenskem klopotcu / Jože Flašker: str. 9-10. - Beseda o avtorju: str. 189. - Bibliografija: str. 195-197. - Summary
ISBN 978-961-6780-07-0

K 18700
COBISS.SI-ID 63622401

105.
KOŠMELJ-Beravs, Vida
        Železniki skozi čas / Vida Košmelj ; [avtorji fotografij Vida Košmelj ... [et al.] ; skica Vlasto Kopač]. - Radovljica : Didakta, 2007 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Damir Globočnik: str. 11-13. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6646-06-2

K 18524
COBISS.SI-ID 231789312

106.
KOVAČIČ, Magdalena, 1931-
        Na svoji koži / Magdalena Kovačič Verdel. - Šmarje pri Jelšah : samozal., 2008 ([Grobelno] : Kotis). - 172 str. : ilustr. ; 23 cm

Poročilo Štvokove Magdice o lastnem življenju / Matjaž Kmecl: str. 5-6
ISBN 978-961-245-555-2

K 18655
COBISS.SI-ID 240345600

107.
KRALLERT, Gertrud
        Die Gliederung der Bevölkerung des ehemaligen Jugoslawien nach Muttersprache und Konfession nach den unveröffentlichten Angaben der Zählung von 1931 : Bearbeitet und herausgegeben von der Publikationsstelle Wien / Bearbeiten und der Tabellen besorgte Gertrud Krallert unter Mitarbeit von Grete Ebel. - Wien : Publikationsstelle, 1943. - 415 str. : zvd. ; 22 cm

K 18534
COBISS.SI-ID 2730612

108.
        KRIM odmev bo dal : zbornik občine Ig 2002 / Miha Preinfalk (urednik). - Ig : Občina, 2002 (Ljubljana : Grafika M). - 256 str. : ilustr. ; 31 cm

1.500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-238-070-8

K II 2043
COBISS.SI-ID 118769408

109.
KRIVEC, Jože, 1916-1991
        Pij, fant, grenko pijačo! / Jože Krivec. - Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1978. - 284 str. : ilustr. ; 20 cm

K 18596
COBISS.SI-ID 27122177

110.
KRIVOKAPIĆ-Jović, Gordana
        Oklop bez viteza : o socijalnim osnovama i organizacionoj strukturi Narodne radikalne stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca : (1918-1929) / Gordana S. Krivokapić-Jović. - 1. izd. - Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 2002. - 493 str., [9] f. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Studije i monografije / Institut za noviju istoriju Srbije ; knj. 19)

Podatki o izd. navedeni v CIP-u. - Cir. - Bibliografija: str. 457-467. - Résumé. - Kazalo
ISBN 86-7005-031-5

K 10784/19
COBISS.SI-ID 214340608

111.
KRMPOTIĆ, Ivan
        Cvijićevo "Balkansko Poluostrvo" i naš narodni problem / Ivan Krmpotić. - Zagreb : [s. n.], 1923 ([Zagreb] : Poligrafija). - 32 str. ; 23 cm

K 18621
COBISS.SI-ID 123954695

112.
KROG, Antjie
        Country of my skull / Antjie Krog. - London : Vintage, 1999. - X, 454 str. ; 20 cm

ISBN 0-09-928979-2 (U.K. ed.) ISBN 0958419531 (South African ed.)

K 18659
COBISS.SI-ID 2759284

113.
KUCHAR, Helena
        Jelka : aus dem Leben einer Kärntner Partisanin / Thomas Busch, Brigitte Windhab nach Tonbandaufzeichnungen von Helena Kuchar. - Basel : A.P.I., [1984]. - 136 str. : ilustr. ; 21 cm

Den Erinnerungen Jelkas zum Geleit / Pavle Žaucer-Matjaž: str.4-5. - Zeittafel: str. 121-135

K 18630
COBISS.SI-ID 38802176

114.
        KULTURNA politika Jugoslavije : 1945-1952 : zbornik dokumenata / priredili Branka Doknić, Milić F. Petrović, Ivan Hofman ; [prevod na engleski jezik Miroslav Starovlah]. - Beograd : Arhiv Jugoslavije, 2009. - 2 zv. : ilustr. ; 24 cm

Cir. in lat.
Vsebina:
Knj. 1. - 613 str. - Kazali
Knj. 2. - 558 str. : ilustr. - Bibliografija: str. 528-529. - Povzetek v angl. - Kazali
ISBN 978-85-80099-28-6 (zv. 1) ISBN 978-85-80099-29-3 (zv. 2) ISBN 978-85-80099-30-9 (celota)

K 18535/2
COBISS.SI-ID 246488576

115.
        KULTURNA politika Jugoslavije : 1945-1952 : zbornik dokumenata. Knj. 1 / priredili Branka Doknić, Milić F. Petrović, Ivan Hofman. - Beograd : Arhiv Jugoslavije, 2009 (Beograd : Knjiga komerc). - 613 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tekst v cir. in lat. - Str. 7-15: Uvodne napomene / Milić F. Petrović, Branka Doknić, Ivan Hofman. - Opombe z bibliografijo. - Kazala
ISBN 978-86-80099-28-6 (broš.) ISBN 978-86-80099-30-9

K 18535/1
COBISS.SI-ID 157120268

116.
        KUMROVEC in Trebče v Dolini Sotle : [60 barvnih fotografij] / [teksti Anka Aškerc ...[et l.] ; prevajalci Miklavž Liška ...[et al.] ; fotografije Đuro Griesbach ...[et al.]. - Trebče : Spominsko območje Kumrovec ; Zagreb : Turistkomerc, 1977 (Zagreb : Orbis-Grafokolor : Turistkomerc). - 95 str. : ilustr. u bojama ; 16 cm. - (Biblioteka Male turistične monografije ; št. 37)

K 18577/37
COBISS.SI-ID 4765703

117.
LAKATOŠ, Joso, 1884-?
        Industrija Slovenije / Joso Lakatoš. - Zagreb : Jugoslavenski Lloyd, 1922. - 249 str. ; 20 cm. - (Industrijska biblioteka "Jugoslavenskog Lloyda" ; br. 1)

K 8014/1
COBISS.SI-ID 4896309

118.
LAZAREVIĆ, Žarko
        Plasti prostora in časa : iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja / Žarko Lazarević ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009. - 466 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 10)

ISBN 978-961-6386-22-7

K 16088/10
COBISS.SI-ID 249091840

119.
LIGA naroda
        Sedmogodišnji rad Lige Naroda. - Ženeva : Informativno Odelenje Glavnog Sekretarijata Lige Naroda, [1927] (Ljubljana : Delniška tiskarna, d. d.). - 90 str., [1] zgibanka ; 18 cm.

K 18668
COBISS.SI-ID 65244167

120.
LILEK, Emilian
        Geschichtsverirrungen deutscher Historiker / Emilian Lilek. - Celje : im Selbstvertrag, 1940 ([Ljubljana] : Zvezna tiskarna). - LX, 258, 120 str. ; 20 cm

Schriften des Emilian Lilek [str.]: 117-120. - Bibliografija: str.117-120

K 18595
COBISS.SI-ID 2717749

121.
LILLY, Carol S., 1959-
        Power and persuasion : ideology and rhetoric in communist Yugoslavia, 1944-1953 / Carol S. Lilly. - Boulder : Westview Press, 2001. - xii, 272 str. : ilustr. ; 22 cm

Ovojni nasl.: Power & persuasion . - Bibliografija: str. 253-264
ISBN 0-8133-3825-5 (broš.) ISBN 978-0-8133-3825-5 (broš.)

K 18569
COBISS.SI-ID 2739828

122.
LINASI, Marjan
        Paučkove partizanske bolnišnice : 1944-1945 : partizanska saniteta na Koroškem / Marjan Linasi ; [prevod povzetka v nemški in angleški jezik Erna Kožar ; zemljevid Geodetski inštitut Slovenije ; fotografije Tomo Jeseničnik, Aleš Senica, Peter Koraca]. - Slovenj Gradec : Koroški pokrajinski muzej, 2008 ([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Grešovnik). - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 101-103. - Summary ; Zusammenfassung
ISBN 978-961-91573-1-2

K II 2051
COBISS.SI-ID 61876993

123.
LIPUŽIČ, Boris
        Izobraževalni trendi v Zahodni Evropi : pregled strukturnih sprememb v šolskih sistemih / Boris Lipužič. - Nova Gorica : Educa, 1994 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 144 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Pedagoška zbirka založbe Educa)

Predgovor / Stane Čehovin: str. 7-16. - Bibliografija: str. 143-144
ISBN 961-6039-03-2 ISBN 961-6039-00-8 (zbirka)

K 18667
COBISS.SI-ID 36179200

124.
LOKAR, Danilo, 1892-1989
        Samogovorniki / Danilo Lokar. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1984. - 197 str. ; 19 cm. - (Bela krizantema)

K 18627
COBISS.SI-ID 1938184

125.
LONČAR, Dragotin
        Politično življenje Slovencev : (od 4. januarja 1797. do 6. januarja 1919. leta) / spisal Dragotin Lončar. - V predelani in pomnoženi 2. izd. - V Ljubljani : Slovenska Matica, 1921. - 177 str. ; 21 cm

D 2689 A K 18608 K 9270
COBISS.SI-ID 27628545

126.
LOPUŠINA, Marko
        Najzagonetnije jugoslovenske ubice / Marko Lopušina. - 2. izd. - Čačak : Legenda, 2008 (Kraljevo : Libro coompany). - 377 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalna izdanja / [Legenda, Čačak] ; knj. br. 12)

Tiraž 1.000. - Beleška o autoru: str. 375-376. - Bibliografija: str. 377.
ISBN 978-86-7784-109-6 (broš.)

K 13007/12
COBISS.SI-ID 146417164

127.
LUSKOVIČ, Tone
        Kog : krajepis in zgodovinopis / Tonček Luskovič ; [fotografije Štefan Hozyan ... [et al.] ; knjigi na pot Janko Prunk, Peter Pavel Klasinc]. - Velenje : Pozoj, 2009 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 543 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Pozojeva zbirka. Kulturna dediščina)

300 izv. - Prispevkom h kroniki Koga na pot / Janko Prunk: str. 9-10. - Knjigi na pot / Peter Pavel Klasinc: str. 11. - Bibliografija: str. 537-541
ISBN 978-961-6258-48-7

K II 2040
COBISS.SI-ID 243650816

128.
MAČEK, Janko
        Kako se je začelo / Janko Maček ; [spremno besedo napisal Stane Okoliš]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2010. - 447 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Čas in ljudje ; knj. 24)

Spremna beseda / Stane Okoliš: str. 5-13. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-222-795-1

K 11726/24
COBISS.SI-ID 250648320

129.
MAISTER, Hrvoj
        Socialni problemi slovenske vasi. Zv. 2 / spisala Hrvoj Maister, Filip Uratnik. - Ljubljana : [s. n.], 1938 (v Mariboru : Ljudska tiskarna). - 130 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka študij / Socialno ekonomski institut v Ljubljani ; št. 3)

Vsebina: Poljedelsko delavstvo v Sloveniji / Filip Uratnik. Zaposlitev kmetskega prebivalstva / Hrvoj Maister

K 18553/2
COBISS.SI-ID 273779

130.
MAKAROVIČ, Marija
        Po sledeh bele noše v Beli krajini / Marija Makarovič ; [v sodelovanju z Jano Dolenc, Ljubo Vrtovec Pribac in Evo Lenassi ; fotografije predmetov v prvem delu Janja Žagar, Tomaž Urh, fotografije predmetov v drugem delu Gore Makarovič, Janja Žagar ; zemljevidi Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije ; slikovno in predmetno gradivo Arhiv Republike Slovenije ... et al.]. - Ljubljana : JSKD, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 240 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - O avtorici knjige in njenem delu / Bojan Knific: str. 9-11. - Bibliografija na koncu obeh del. - Vsebina na nasl. str.: Prvi del, Oblačilna kultura v kmečkem okolju na črnomaljskem, metliškem in semiškem območju ; Drugi del, Oblačilna kultura srbskega prebivalstva v Bojancih, Marindolu, Miličih in Paunovičih
ISBN 978-961-6141-92-5

K II 2021
COBISS.SI-ID 247793920

131.
MARKOVIĆ, Dragan, 1927-
        Pučevi u Africi / Dragan Marković. - Beograd : Sedma sila, 1966. - 63 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dokumenti današnjice. Nova serija ; br. 140)

K 2366/6,140
COBISS.SI-ID 3652097

132.
MAZOWER, Mark
        No enchanted palace : the end of empire and the ideological origins of the United Nations / Mark Mazower. - Princeton : Princeton University Press, 2010. - 236 str. ; 23 cm. - (Lawrence Stone lectures)

Opombe z bibliografijo: str. 205-224. - Kazalo
ISBN 978-0-961-13521-2 (hardcover : alk. paper) ISBN 0-691-13521-5 (hardcover : alk. paper)

K 18563
COBISS.SI-ID 2737012

133.
MEDNARODNA zveza proti 3. internacionali
        Rdeče mreže : organizacija in delovanje Kominterne / Mednarodna zveza proti 3. internacionali. - Ljubljana : Izdal Konzorcij "Za resnico", 1940 (v Ljubljani : Zadružna tiskarna). - 203 str. ; 19 cm

Prevedeno po angleški in nemški izdaji. - "... to knjigo so prvotno izdali v francoščini... Tale slovenski prevod je sestavljen po angleški knjigi, a dopolnjen z nekaterimi sestavki iz nemške izdaje ..." ---> uvod

K 18696
COBISS.SI-ID 2247514

134.
MEDVEDEV, Roj Aleksandrovič, 1925-
        Boris Jeljcin : Rusija na kraju XX veka : zapažanja jednog istoričara / Roj Medvedev ; sa ruskog prevela Radmila Mečanin. - Beograd : Službeni glasnik, 2009 (Beograd : Glasnik). - 322 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Svedoci epohe ; 2)

Prevod dela: Boris El´cin / Roî Medvedev. - Opombe z bibliografijo. - Kazalo
ISBN 978-86-519-0308-6 (broš.)

18532/2
COBISS.SI-ID 169781004

135.
        Les MIGRATIONS de retour = : Rückwanderungen / redaction Reto Furter, Anne-Lise Head-König, Luigi Lorenzetti ; [editeur: Association Internationale pour l'Histoire des Alpes]. - Zürich : Chronos, 2009. - 320 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Histoire des Alpes ; 14, ISSN 1660-8070)

Opombe z bibliografijo med besedilom
ISBN 978-3-0340-0960-7 (broš.) ISBN 3-0-340-0960-7 (broš.)

K 13120/14
COBISS.SI-ID 2665588

136.
MIKUŽ, Metod
        Vrsta stiških opatov : (doneski k zgodovini stiške opatije) : inavguralna disertacija / Mikuž Metod. - V Ljubljani : [M. Mikuž], 1941 (V Ljubljani : [Ljudska tiskarna]). - 100 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 5-9. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.

K 18625
COBISS.SI-ID 3735555

137.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Prešernove hlače : politično-družbena satira za vse večne čase : [iz časopisov Jutro in Slovenski narod, 1925-1932] / Fran Milčinski. - Mengeš : Ciceron, 2009 ([Horjul] : Potens). - 223 str. : ilustr. ; 20 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov.
ISBN 978-961-6627-12-2

K 18546
COBISS.SI-ID 248068864

138.
MILENKOVIĆ, Tasa J., 1850-1918
        Kralj Aleksandar i oficirska zavera / napisao Tasa Milenković. - Beograd : Knjižara Lazara Markovića, [s. a.] ([S. l. : s. n.]). - 128 str. ; 20 cm. - (Tasin dnevnik ; kolo 3)

K 18670
COBISS.SI-ID 184739591

139.
MOSKOVLJEVIĆ, Miloš S.
        U Velikoj ruskoj revoluciji : dnevničke beleške / Miloš Moskovljević ; priredio Momčilo Isić. - Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 2007 (Beograd : Beoknjiga). - 173 str. : faks. ; 24 cm. - (Biblioteka "Studije i monografije" / Institut za noviju istoriju Srbije ; knj. br. 40)

Autorova slika. - Tiraž 300. - Str. 7-52: Uvodne napomene / Momčilo Isić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
ISBN 978-86-7005-056-3 (broš.)

K 10784/40
COBISS.SI-ID 145086732

140.
MOSSE, George Lachmann
        Le guerre mondiali : dalla tragedia al mito dei caduti / George L. Mosse ; traduzione di Giovanni Ferrara degli Uberti. - 3a ed. - Roma ; Bari : Laterza, 2007. - VIII, 284 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Economica Laterza ; 243)

Kazalo
ISBN 978-88-420-6565-4

K 18567/243
COBISS.SI-ID 512263552

141.
MRAK, Ivan, 1906-1986
        Smer in protismer / Ivan Mrak. - Ljubljana : Društvo izdajateljev časnika 2000, 1984 (Ljubljana : Kratochwill). - 209 str. ; 20 cm. - (2000, ISSN 0350-8935)

2. posebna številka revije 2000: časnika za mišljenje, umetnost, kulturna in religiozna vprašanja. - Vsebuje tudi: Requiem za Karlo / Ivan Mrak

K 18676/2
COBISS.SI-ID 78903

142.
MULDERS, Milena
        Met de buik het brood achterna : mijn Sloveense geschiedenis / Milena Mulders. - Amsterdam : Aksant, 2009. - 239 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 228-231. - Kazalo
ISBN 978-90-5260-331-5

K II 2029
COBISS.SI-ID 29942061

143.
MURNIK, Viktor
        Ob sedemdesetletnici Ljubljanskega Sokola : ponekod razširjen govor na jubilejnem občnem zboru Ljubljanskega Sokola 28.julija 1933 / Viktor Murnik. - V Ljubljani : [Makso Hrovatin], 1934. - 24 str. ; 17 cm

K 18604
COBISS.SI-ID 92983552

144.
        MUZEJSKO delo kot ogledalo časa : [11. februar - 21. marec 2010] / [urednik kataloga Boštjan Soklič ; besedila Jana Mlakar in kustosi muzeja ; fotografije arhiv Loškega muzeja, portreti Jana Jocif]. - Škofja Loka : Loški muzej, 2010. - 45 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6727-22-8

K 18598
COBISS.SI-ID 249749760

145.
NADOVEZA, Branko
        Milan Stojadinović i Hrvati / Branko Nadoveza. - Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije = The Institute for Recent History of Serbia, 2010 (Beograd : Eseloge). - 144 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Studije i monografije / Institut za noviju istoriju Srbije ; knj. br. 54)

Opombe z bibliografijo: str. 141-143.
ISBN 978-86-7005-077-8

K 10784/54
COBISS.SI-ID 172724236

146.
NAUČNI skup Nacionalno pitanje u jugoslovenskoj teoriji i praksi - doprinos Edvarda Kardelja (1979 ; Banjaluka)
        Nacionalno pitanje u jugoslovenskoj teoriji i praksi - doprinos Edvarda Kardelja : prilozi sa naučnog skupa, održanog u Banjaluci, 5. i 6.novembra 1979. godine / [redakcioni odbor Drago Čubrilović, Nijaz Duraković, Franc Friškovec, Rado Jan, Franjo Kožul]. - U Banjaluci : Univerzitet "Đuro Pucar Stari" : Centar za marksističko obrazovanje i političke studije "Veselin Masleša" ; u Mariboru : Univerza : Marksistički centar Univerze ; [Sarajevo] : Marksistički studijski centar CK SKBiH "Veljko Vlahović" ; [Ljubljana] : Marksistički centar CK SK Slovenije, 1980. - 666 str. ; 25 cm + popravki

K 18578
COBISS.SI-ID 19038464

147.
        NEMAČKA obaveštajna služba. I., Nemačka obaveštajna služba Trećeg reich-a. - Beograd : Uprava državne bezbednosti, 1955. - 424 str., [50] f. pril. : ilustr. ; 21 cm

Napis na naslovni strani: Strogo poverljivo, čuvati u kasi! Štampano kao rukopis. - Kazalo
št. 381: INZLJ

K 16799/1
COBISS.SI-ID 2734196

148.
        NEMAČKA obaveštajna služba. III., Nemačka obaveštajna u okupiranoj Jugoslaviji : opšti deo, Slovenija. - Beograd : Uprava državne bezbednosti, 1957. - 737 str., [77] f. pril. : ilustr. ; 21 cm

Napis na naslovni strani: Strogo poverljivo, čuvati u kasi! Štampano kao rukopis. - Kazalo
št. 271: INZLJ

K 16799/3
COBISS.SI-ID 2734452

149.
        NEMAČKA obaveštajna služba. IV., Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji : Srbija, Makedonija, Crna gora. - Beograd : Uprava državne bezbednosti, 1959. - 1179 str., [96] f. pril. : ilustr. ; 21 cm

Napis na naslovni strani: Strogo poverljivo, čuvati u kasi! Štampano kao rukopis. - Kazalo
št. 54: INZLJ

K 16799/4
COBISS.SI-ID 2734708

150.
        NEMAČKA obaveštajna služba. IX., zbirka dokumenata : ustaška NDH. - Beograd : Uprava državne bezbednosti, 1956. - Str. 1063-1610 : ilustr. ; 21 cm

Napis na naslovni strani: Strogo poverljivo, čuvati u kasi! Štampano kao rukopis. - Kazalo
št. 300: INZLJ

K 16799/9
COBISS.SI-ID 2736244

151.
        NEMAČKA obaveštajna služba. V., Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji : ustaška NDH. - Beograd : Uprava državne bezbednosti, 1958. - 880 str., [118] f. pril. : ilustr. ; 21 cm

Napis na naslovni strani: Strogo poverljivo, čuvati u kasi! Štampano kao rukopis. - Kazalo
št. 84: INZLJ

K 16799/5
COBISS.SI-ID 2735220

152.
        NEMAČKA obaveštajna služba. VI., Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji : primeri rada nemačke obaveštajne službe. - Beograd : Uprava državne bezbednosti, 1960. - 620 str., [42] f. pril. : ilustr. ; 21 cm

Napis na naslovni strani: Strogo poverljivo, čuvati u kasi! Štampano kao rukopis. - Kazalo
št. 60: INZLJ

K 16799/6
COBISS.SI-ID 2735476

153.
        NEMAČKA obaveštajna služba. VII., zbirka dokumenata : opšti deo, Slovenija. - Beograd : Uprava državne bezbednosti, 1956. - 521 str. : ilustr. ; 21 cm

Napis na naslovni strani: Strogo poverljivo, čuvati u kasi! Štampano kao rukopis. - Kazalo
št. 323: INZLJ

K 16799/7
COBISS.SI-ID 2735732

154.
        NEMAČKA obaveštajna služba. VIII., zbirka dokumenata : Srbija. - Beograd : Uprava državne bezbednosti, 1956. - Str. 523-1061 : ilustr. ; 21 cm

Napis na naslovni strani: Strogo poverljivo, čuvati u kasi! Štampano kao rukopis. - Kazalo
št. 46: INZLJ

K 16799/8
COBISS.SI-ID 2735988

155.
        O slovensko italijanskih odnosih in odnosu države Slovenije do svojih rojakov sosednjih državah / [zbornik uredil Bogo Šest]. - Ljubljana : Državni svet Republike Slovenije, 2009. - 75 str. ; 21 cm. - (Zbornik referatov in razprav / Državni svet Republike Slovenije ; 2009, št. 5)

ISBN 978-961-6453-33-2

K 18592/5
COBISS.SI-ID 249072128

156.
        OBRANILI domovino. - Slovenj Gradec : Izvršni svet Skupščine občine [etc.], 1992 (Slovenj Gradec : Koroška tiskarna). - 17 str., [1] f. zgan. zvd. ; 22 cm

Ov. nasl. - 750 izv.

K 18631
COBISS.SI-ID 30059520

157.
        OD Narodnega doma do Narodne galerije / [avtorji besedil Mojca Jenko ... et al.] ; uredili Mojca Jenko, Monika Pemič ; [avtorica predgovora Barbara Jaki ; fotografija Janko Dermastja ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2009. - 91 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-6743-10-5

K II 2033
COBISS.SI-ID 247677184

158.
OKROGLA miza o aktualnih vprašanjih varnosti, zaščite in obrambe v procesu družbenih sprememb (1989 ; Ljubljana)
        Družbene spremembe in varnost / Okrogla miza o aktualnih vprašanjih varnosti, zaščite in obrambe v procesu družbenih sprememb, (v Ljubljani, dne 24. oktobra 1989). - Ljubljana : Komunist, 1989 ([Ljubljana] : Delo). - 77 str. ; 19 cm. - (Knjižica osnovne organizacije ZKS)

1.500 izv. - Uvodna beseda / Ivan Dolničar: str. 3-8
ISBN 86-7045-052-6

K 18579
COBISS.SI-ID 15225344

159.
O'MALLEY, Brendan
        The Cyprus conspiracy : America, espionage and the Turkish invasion / Brendan O'Malley and Ian Craig. - London ; New York : I. B. Tauris, 2005. - XV, 268 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 258-260. - Kazalo
ISBN 1-86064-737-5

K 18689
COBISS.SI-ID 2771828

160.
OMERZA, Igor
        Edvard Kocbek : osebni dosje št. 584 / Igor Omerza. - Ljubljana : Karantanija, 2010. - 594 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-226-979-1

K 18635 A
COBISS.SI-ID 250056960

161.
ONE hundred and twenty-five
        125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia / edited by Ljubinka Trgovčević. - Belgrade : Faculty of Political Sciences, 2008 (Belgrade : Glasnik). - 345 str. ; 24 cm

Preface / Ljubinka Trgovčević: str. 11-13. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-86-84031-31-2 (broš.)

K 18537
COBISS.SI-ID 152558092

162.
OTT, Ivan, 1934-
        Otroci, žrtve vojne : trpljenje otrok v Jugoslaviji od 1942 do 1948 / Ivan Ott ; [prevedel Štefan Kutoš ; fotografije iz različnih virov]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009. - 292 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Djeca, žrtve rata i poraća
ISBN 978-961-218-860-3

K 18601
COBISS.SI-ID 248333056

163.
PAKIŽ, Alenka
        "Ribnčan smo se lpu nosil!" : oblačenje v ribniški dolini od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne / Alenka Pakiž. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ; Ribnica : Občina, 2009 (Ribnica : Kvm grafika). - 180 str. : ilustr. ; 31 cm

2.000 izv. - Tudi vaške so hotele imet v pasu ozke kikle / Janez Bogataj: str. 3. - Beseda urednika / Bojan Knific: str. 4. - Bibliografija: str. 174
ISBN 978-961-6141-87-1 (JSKD)

K II 2020
COBISS.SI-ID 246382336

164.
PANTELI, Stavros
        The making of modern Cyprus : from obscurity to statehood / Stavros Panteli ; introduction by Robert Browning. - New Barnet : Interworld, 1990. - 287 str. : ilustr. ; 21 str.

Bibliografija: str. 284. - Kazalo
ISBN 0-948853-09-3

K 18691
COBISS.SI-ID 2772084

165.
PANTOVIĆ, Bogislav, 1938-
        Srbi nisu počeli : najtvrđa blokada na Jadranu / Bogislav Pantović. - 1. izd. - Čačak : Legenda, 2005 (Čačak : AĐ-Komerc). - 246 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalna izdanja / [Legenda] ; knj. br. 22)

Tiraž 1.000. - Beleška o autoru: str. 245.
ISBN 86-7784-010-9 (broš.)

K 13007/22
COBISS.SI-ID 122508556

166.
PANTOVIĆ, Bogislav, 1938-
        Srbi nisu počeli. 2, Ratni požar na Jadranu 1991. / Bogislav Pantović. - 1. izd. - Čačak : Legenda, 2006 (Užice : Grafo-plast). - 159 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalna izdanja / Legenda, [Čačak] ; knj. br. 40)

Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. 158.
ISBN 86-7784-056-7 (broš.) ISBN 978-86-7784-056-3

K 13007/40
COBISS.SI-ID 134673420

167.
PAVIĆ, Aleksandar, 1961-
        Zabranjena istina o Srebrenici : priručnik zasnovan isključivo na stranim izvorima / Aleksandar Pavić. - 2. izd. - Čačak : Legenda, 2007 (Užice : Grafo-plast). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalna izdanja / [Legenda, Čačak] ; knj. br. 29)

Opombe z bibliografijo: str. 90-93.
ISBN 86-7784-074-5 (broš.)

K 13007/29
COBISS.SI-ID 134671628

168.
PAVKOVIĆ, Aleksandar
        Slobodan Jovanović : jedan nesentimentalan pristup politici / Aleksandar Pavković ; [prevod sa engleskog Ema Časar]. - 2. izmenjeno izd. - Beograd : Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta : Službeni glasnik, 2008 (Beograd : Glasnik). - 391 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Politika i društvo / Pravni fakultet [i] Službeni glasnik ; 74)

Prevod dela: Slobodan Jovanović : An Unsentimental Approach to Politics. - Tiraž 500. - Beleška o piscu: str. 385. - Opombe z bibliografijo. - Izbor iz bibliografije dela Slobodana Jovanovića: str. 369-384.
ISBN 978-86-7630-086-0 (PF) ISBN 978-86-7549-779-0 (SG; broš.)

K 16048/74
COBISS.SI-ID 146504460

169.
PELLIZZI, Camillo, 1896-1979
        Una rivoluzione mancata / Camillo Pellizzi ; introduzione di Mariuccia Salvati. - Bologna : Il mulino, 2009. - 286 str. ; 22 cm. - (XX secolo / Centro di studi sulla storia e il pensiero politico del Novecento)

Opombe z bibliografijo med besedilom. - Kazalo
ISBN 978-88-15-13180-5 ISBN 88-15-13180-9

K 18572
COBISS.SI-ID 2739572

170.
PERUŠEK, Rajko
        "Bravec" ali "bralec"? : jezikoslovna razprava / napisal R. Perušek. - V Ljubljani : pisatelj : prodaja L. Schwentnerjeva knjigarna, 1899 (v Ljubljani : Národna tiskarna). - 44 str. ; 23 cm + list s tiskovnimi napakami

"Pridejane so: Opombe k Levčevemu "Slovenskemu pravopisu"" --> nasl. str. - Privezano: Dve rokopisni avtorjevi pismi neznanemu recenzentu: UKM

K 18638
COBISS.SI-ID 37828353

171.
PETROVIĆ, Tanja, 1974-
        Dolga pot domov : reprezentacije zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu / Tanja Petrović. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2009 ([Ljubljana] : Tiskarna Hren). - 87; 93 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Mediawatch)

Bibliografija: str. 76-87 in str. 81-93. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: A long way home : representations of the western Balkans in political and media discourses / [translation Olga Vuković]
ISBN 978-961-6455-55-8

K 18545
COBISS.SI-ID 247648512

172.
PIVKO, Ljudevit, 1880-1937
        Ribičev Jurka : črtice iz štajerskega obrtniškega življenja / Janko Osojnik. - Ljubljana : samozal., 1911 (V Ljubljani : Dragotin Hribar). - 88 str. ; 22 cm

K 18624
COBISS.SI-ID 156531

173.
PIVKO, Ljudevit, 1880-1937
        Zgodovina Slovencev / spisal Ljudevit Pivko ; uredil H. Schreiner. - V Ljubljani : Slovenska Šolska Matica, 1909-1911 (v Ljubljani : Učiteljska tiskarna). - 3 zv. (291, VII str.) ; 24 cm. - (Poljudno znanstvena knjižnica / Slovenska Šolska Matica ; zv. 2)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Samo zv. 1-2: SKLJ: CK B 311/1-2

K 18612/2
COBISS.SI-ID 72449

174.
        PLAN razvoja obrti v okraju Murska Sobota. - Murska Sobota : Okrajna obrtna zbornica, 1958. - 76 f. ; 30 cm

K II 2036
COBISS.SI-ID 2749812

175.
PLUT, Milan
        Po Macedonskem bojišču / Milan Plut. - Ljubljana : Tiskal Dragotin Hribar, 1913. - 19 cm. - 131 cm

K 18663
COBISS.SI-ID 85794816

176.
POHOD po poteh partizanske Ljubljane (26 ; 1982)
        26. pohod po poteh partizanske Ljubljane / [uredniški odbor Zoran Naprudnik, Remigij Noč, Andrej Jenko ; izdal Odbor za pohod "Po poteh partizanske Ljubljane"]. - [Ljubljana] : Delavska enotnost, [1982]. - 52 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv.

K 18585
COBISS.SI-ID 30576896

177.
POKRAJINSKI arhiv (Maribor)
        Dr. Franc Kovačič v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor : osebni fond / [pripravil] Jure Maček. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2009 ([Hoče] : Repro studio Lesjak). - 263 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1855-1971 ; 16)

300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-6507-30-1 ISBN 961-6507-30-3

K II 2024
COBISS.SI-ID 62542593

178.
        POLDE Maček-Borut. - Ljubljana : Krajevna skupnost Zadobrova-Sneberje, 1978. - 21 str. : ilustr. ; 24 cm

K 18673
COBISS.SI-ID 7588914

179.
PORENTA, Tita
        Radovljiški barvarji v 18. stoletju / Tita Porenta ; [arhivsko gradivo zbrala Nadja Gartner Lenac ; slikovno gradivo in fotografije Fototeka Mestnega muzeja Radovljica ... et al.]. - Radovljica : Muzeji radovljiške občine, 2009. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Naše mesto in ljudje ; zv. 4)

ISBN 978-961-6687-05-8

K II 2032/4
COBISS.SI-ID 249156096

180.
        POSTOJNA : upravno in gospodarsko središče = an administrative and economic center / uredil Jurij Fikfak ; [slikovno gradivo uredila Alenka Čuk in Jurij Fikfak ; angleški prevod DEKS]. - Vrhnika : Galerija 2 ; Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009. - 407 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-6115-45-2 (Galerija 2) ISBN 978-961-6386-16-6 (Inštitut za novejšo zgodovino)

K II 2019
COBISS.SI-ID 246793216

181.
POTOČNIK, Dragan
        Zgodovina, učiteljica življenja / Dragan Potočnik ; [slikovno gradivo avtor in arhiv Založbe Pivec]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2009 (Ljubljana : Itagraf). - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 187-194. - Povzetek. - Kazalo
ISBN 978-961-6494-86-1

K 18686
COBISS.SI-ID 62505729

182.
        PREDLOG sprememb in dopolnil statuta Zveze komunistov Slovenije. - Ljubljana : Komunist, 1974. - 47 str. ; 20 cm

K 18583
COBISS.SI-ID 7561736

183.
        PREDSEDNIKOVO simbolno odlikovanje zločina : ustavna obtožba proti Danilu Türku. - Ljubljana : Nova obzorja, 2010. - 208 str. : fotogr. ; 30 cm

Nekatere priloge v hrv. ali srb.
ISBN 978-961-91439-6-4

K II 2041
COBISS.SI-ID 249966848

184.
PRIBAC, Bert
        Piranski zaliv je lahko samo Piranski : tudi kamni pričajo, da Savudrija in morje vmes pripadata Piranu / Bert Pribac. - Koper : samozal. B. Pribac, 2010. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ov. in hrbtu knj.: Piranski zaliv je Piranski. - Potiskani notr. str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-245-877-5

K 18699
COBISS.SI-ID 249316352

185.
        PRIMOŽ Trubar in njegov čas : vodnik po spomenikih / [avtorji tekstov Andreja Bahar Muršič ... [et al.] ; avtor uvodnega besedila France M. Dolinar ; urednica Nataša Gorenc]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. - 104 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine)

Ov. nasl. - Politična in kulturna podoba 16. stoletja / France M. Dolinar: str. 9-19. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6420-40-2

K II 2045
COBISS.SI-ID 244982784

186.
        Die PROTOKOLLE des österreichischen Ministerrates : 1848-1867. Abt. 3, Das Ministerium Buol-Schauenstein / bearbeitet von Waltraud Heindl. - Wien : Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1975-1993. - Zv. <1-5> ; 24 cm. - (Die Ministerratsprotokolle Österreichs und der österreichisch-ungarisch Monarchie 1848-1918. Ser. 1)

Kazala
Dosedanja vsebina:
Bd. 1: 14. April 1852 - 13. März 1853 / mit einer Einleitung von Friedrich Engel-Janosi. - 1975. - LXXVI, 580 str.
Bd. 2: 15. März 1853 - 9. Oktober 1853 / mit einem Vorwort von Gerald Stourzh. - 1979. - LXXXIII, 405 str.
Bd. 3: 11. Oktober 1853 - 19. Dezember 1854 / mit einem Vorwort von Gerald Stourzh. - 1984. - L, 499 str.
Bd. 4: 23. Dezember 1854 - 12. April 1856 / mit einem Vorwort von Helmut Rumpler. - 1987. - XLV, 344 str.
Bd. 5: 26. April 1856 - 5. Februar 1857 / Bearbeitet und eingeleitet von Waltraud Heindl. - Wien: Pädagogischer Verlag, 1993. - LV, 310 str.
ISBN 3-215-71222-9 ISBN 3-215-71218-0 (zv. 1) ISBN 3-215-02760-7 (zv. 2) ISBN 3-215-05159-1 (zv. 3) ISBN 3-215-06767-6 (zv. 4) ISBN 3-215-11306-6 (zv. 5)

K 9037/3 A K 9037/3,1 K 9037/3,2 K 9037/3,3 K 9037/3,4
COBISS.SI-ID 24249088

187.
        Die PROTOKOLLE des österreichischen Ministerrates : 1848-1867. Abt. 4, Das Ministerium Rechberg / bearbeitet und eingeleitet von Stefan Malfer. - Wien : ÖBV & HTP : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003-<2009>. - Zv. <1-3> ; 24 cm. - (Die Ministerratsprotokolle Österreichs und der österreichisch-ungarisch Monarchie 1848-1918. Ser. 1)

Kazala
Dosedanja vsebina:
Bd. 1: 19. Mai 1859-2./3. März 1860 / bearbeitet und eingeleitet von Stefan Malfer. - 2003. - LXXXV, 559 str.
Bd. 2: 6. März 1860-16. Oktober 1860 / bearbeitet und eingeleitet von Stefan Malfer. - 2005. - LXVIII, 525 str.
Bd. 3: 21. Oktober 1860-2. Februar 1861. - 2009. - LXXXII, 366 str.
ISBN 3-215-71222-9 (Gesamtausgabe) ISBN 3-209-03759-0 (Abt. 4, Bd. 1) ISBN 978-3-209-05956-7 (Abt. 4, Bd. 2) ISBN 978-3-7001-6549-1 (Abt. 4, Bd. 3)

K 9037/4
COBISS.SI-ID 988277

188.
        Die PROTOKOLLE des österreichischen Ministerrates : 1848-1867. Abt. 5, Die Ministerien Erzherzog Rainer und Mensdorff. - Wien : Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst ; Pädagogischer Verlag, 1977-<1997>. - Zv. <1-9> ; 24 cm. - (Die Ministerratsprotokolle Österreichs und der österreichisch-ungarisch Monarchie 1848-1918. Ser. 1)

Kazala
Dosedanja vsebina:
Bd. 1: 7. Februar 1861 - 30. April 1861 / bearbeitet von Horst Brettner-Messler ; mit einer Einleitung von Friedrich Engel-Janosi. - 1977. - LVI, 345 str.
Bd. 2: 1. Mai 1861 - 2. November 1861 / bearbeitet von Stefan Malfer ; mit einem Vorwort von Gerald Stourzh. - 1981. - XLVIII, 536 str.
Bd. 3: 5. November 1861 - 6. Mai 1862 / bearbeitet von Stefan Malfer ; mit einem Vorwort von Helmut Rumpler. - 1985. - LXVII, 490 str.
Bd. 4: 8. Mai 1862 - 31. Oktober 1862 / bearbeitet von Horst Brettner-Messler und Klaus Koch; mit einem Vorwort von Helmut Rumpler. - 1986. - LXVIII, 363 str.
Bd. 5: 3. November 1862 - 30. April 1863 / bearbeitet von Stefan Malfer ; mit einem Vorwort von Helmut Rumpler. - 1989. - LXII, 457 str.
Bd. 6: 4. Mai 1863 - 12. Oktober 1863 / bearbeitet von Thomas Kletečka und Klaus Koch; mit einem Vorwort von Helmut Rumpler. - 1989. - LXIII, 423 str.
Bd. 7: 15. Oktober 1863 - 23. Mai 1864 / bearbeitet von Thomas Kletečka und Klaus Koch; mit einem Vorwort von Helmut Rumpler. - 1992. - XLIX, 438 str.
Bd. 8: 24. Mai 1864 - 26. November 1864 / bearbeitet und eingeleitet von Stefan Malfer. - 1994. - XLVI, 333 str.
Bd. 9: 9. Dezember 1864 - 11. Juli 1865 /bearbeitet und eingeleitet von Stefan Malfer. - 1997 . - L, 489 str.
ISBN 3-215-71222-9 ISBN 3-215-02511-6 (zv. 1) ISBN 3-215-04335-1 (zv. 2) ISBN 3-215-05988-6 (zv. 3) ISBN 3-215-06435-9 (zv. 4) ISBN 3-215-07333-1 (zv. 5) ISBN 3-215-07141-X (zv. 6) ISBN 3-215-11172-1 (zv. 7) ISBN 3-215-11556-5 (zv. 8) ISBN 3-215-12730-X (zv. 9)

K 9037/5 A
COBISS.SI-ID 46928640

189.
        Die PROTOKOLLE des österreichischen Ministerrates : 1848-1867. Abt. 6, Das Ministerium Belcredi / bearbeitet von Horst Brettner-Messler ; mit einer Einleitung von Friedrich Engel-Janosi. - Wien : Österreichischer Bundesverlag für Unterrich, Wissenschaft und Kunst, 1971-<1973>. - Zv.<1-2> ; 24 cm. - (#Die #Ministerratsprotokolle Österreichs und der österreichisch-ungarisch Monarchie 1848-1918 ; #Ser. #1)

Dosedanja vsebina:
Bd. 1: 29. Juli 1865 - 26. Märy 1866. - 1971. - LXXXIV, 351 str.
Bd. 2: 8. April 1866 - 6. Februar 1867. - 1973. -LXXXVIII, 478 str.
ISBN 3-215-71222-9 (Gesamtausgabe) ISBN 3-215-71221-0 (Abt. 6, Bd. 1) ISBN 3-215-71223-7 (Abt. 6, Bd. 2)

K 9037/6
COBISS.SI-ID 29100801

190.
PURGER, Simon, 1978-
        Slovenska Istra in njeni Čedermaci : Korte nad Izolo 1917-1945 : med ohranjanjem slovenske istovetnosti in pritiski poitalijančevanja / Simon Purger. - Škofije : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, 2009 (Koper : Stražar). - 176 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 173-176. - Povzetek ; Sommario
ISBN 978-961-91131-7-2

K 18633
COBISS.SI-ID 247559424

191.
PUSMAN, Karl
        Die "Wissenschaften von Menschen" auf Wiener Boden (1870-1959) : die anthropologische Gesellschaft in Wien und die anthropologischen Disziplinen im Fokus von Wissenschaftsgeschichte, Wissenschafts- und Verdrängungspolitik / Karl Pusman. - Wien : LIT, 2008. - 326 str. ; 24 cm. - (Austria: Universitätsgeschichte ; Bd. 1)

Bibliografija: str. [297]-318. - Kazalo
ISBN 978-3-7000-0690-9 (Österreich) ISBN 978-3-8258-0472-5 (Deutschland)

K 18693/1
COBISS.SI-ID 247681543

192.
RAZSTAVA ilegalnih grafičnih tehnik (1970 ; Ljubljana)
        Ilegalne grafične tehnike v Ljubljani : 1941-1945 / [razstava ilegalnih grafičnih tehnik v Ljubljani, 1941-1945, 6. - 31. maja 1970, Mestni muzej]. - Ljubljana : Odbor za ohranjevanje tradicij ilegalnih grafičnih tehnik v Sloveniji, [1970] (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 26 str. : ilustr. ; 20 cm

Podatek o odgovornosti na ov.

K 18584
COBISS.SI-ID 29058048

193.
REIMANN, Reinhold [Fünfzig Jahre Alpenländischer Kulturverband Südmark]
        50 Jahre Alpenländischer Kulturverband Südmark : [Aufgeschlossen, Kulturbewußt, Volksverbunden, Sozial] / Reinhold Reimann ; unter Mitarbeit von Bärbl Hackl. - Graz : Alpenländischer Kulturverband Südmark, cop. 2002. - 120 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ovoju: AKVS. - Ov. dodatek k nasl. - Hrbtni nasl.: 50 Jahre AKVS

K 18636
COBISS.SI-ID 47519233

194.
REISS, Rodolphe Archibald
        Les infractions aux regles et lois de la guerre / par R.-A. Reiss. - Lausanne ; Paris : Librairie Payot Et Cie, 1918. - 106 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

K 18548
COBISS.SI-ID 94358784

195.
REPE, Božo
        Between myths and ideology : some views on Slovene contemporary historiography / Božo Repe ; with Chronological survey of Slovene history, written by Darja Kerec. - 1st ed. - Ljubljana : Faculty of Arts, 2010. - 72 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-237-348-1

K II 2049 A
COBISS.SI-ID 250706944

196.
RESNIK, Samo, 1962-
        Odpirati okna : včeraj, danes in jutri / Samo Resnik. - Ljubljana : Društvo 2000, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 264 str. ; 21 str.

O avtorju Andrej Rot na prednjem zavihku ov. - Spremni besedi Gorazda Drevenška in Rajka Muršiča na zadnjem zavihku ov. - 300 izv.
ISBN 978-961-6533-32-4

K 18637
COBISS.SI-ID 248964352

197.
RIBIČ, Marjan
        Prleški mozaiki / Marjan Ribič ; [slikovno gradivo iz avtorjevega arhiva]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010. - 301 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-218-868-9

K 18600
COBISS.SI-ID 249417728

198.
        ROMI u Drugom svjetskom ratu. 2. dio, U sjeni svastike / ur. Donald Kenrick ; preveo s engleskog Danijel Vojak. - Zagreb : Ibis grafika, 2009. - 269 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Ethnologica ; 4)

Prevod dela: In the shadow of swastika. - Bibliografija: str. 225-227
ISBN 978-953-6927-37-1

K 18151/2
COBISS.SI-ID 2738292

199.
        ROMI u Drugom svjetskom ratu. 3. dio, Završno poglavlje / ur. Donald Kenrick ; prevod Hrvojka Kostelić Swift. - Zagreb : Ibis grafika, 2009. - 269 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Ethnologica ; 5)

Prevod dela: The Final Chapter. - Bibliografija: str. 263-65
ISBN 978-953-6927-38-8

K 18151/3
COBISS.SI-ID 11531597

200.
RULLMANN, Hans Peter
        Tito : vom Partisan zum Staatsmann / Hans Peter Rullmann. - Originalausg., 1. Aufl. - München : W. Goldmann, cop. 1980. - 208 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Goldmann Sachbuch) (Ein Goldmann-Taschenbuch)

ISBN 3-442-11288-5

K 18697
COBISS.SI-ID 214801408

201.
RUPEL, Dimitrij
        Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil : osebno poročilo o predsedovanju Svetu EU za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC) med 1. januarjem in 30. junijem 2008 / Dimitrij Rupel. - Ljubljana : Nova obzorja, 2009. - 282 str. : fotogr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 978-961-91439-5-7

K 18398
COBISS.SI-ID 248280064

202.
        SAKRALNA dediščina na Kočevskem = Das Sakralerbe im Gottscheerland / France M. Dolinar ... [et al.] ; [uredil, uvodno besedilo Ivan Kordiš ; prevod Doris Debenjak ; fotografija Josef Bukhart ... et al.]. - Kočevje : Pokrajinski muzej, 2006 (Kočevje : Kočevski tisk). - 269 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv. - Bibliografija: str. 268-269
ISBN 961-6517-05-8 ISBN 978-961-6517-05-8

K II 2026
COBISS.SI-ID 230832384

203.
SCHULZ, Ursula, 1940-
        Die Deutsche Arbeiterbewegung : 1848-1919 in Augenzeugenberichten / herausgegeben von Ursula Schulz ; mit einer Einleitung von Willy Dehnkamp. - 3. aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981. - 436 str. ; 18 cm. - (Deutscher Tachenbuch Verlag ; 980) (Augenzeugenberichten ; 2709)

Bibliografija: str. 404-426. - Kazalo
ISBN 3-423-02709-6

COBISS.SI-ID 2755700

204.
SCHWEBELL, Gertrude Clorius
        Die Geburt des modernen Japan : in Augenzeugenberichten / herausgegeben und eingeleitet von Gertrude C. Schwebell. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981. - 445 str. ; 18 cm. - (Deutsche Taschenbuch Verlag ; 1280) (Augenzeugenberichte ; 2708)

Bibliografija: str. 425-438. - Kazalo
ISBN 3-423-02708-8

K 18656/1280/2708 K 18656/980/2709
COBISS.SI-ID 2755956

205.
SELVERSTONE, Marc J.
        Constructing the monolith : the United States, Great Britain, and international communism, 1945-1950 / Marc J. Selverstone. - Cambridge, Massachusetts ; London, England : Harvard University Press, 2009. - XI, 304 str. ; 25 cm

Kazalo. - Vsebuje bibliografijo
ISBN 978-0-674-03179-1

K 18523
COBISS.SI-ID 64143873

206.
SEVER, Franc, 1923-
        Past na Menini planini : kako smo prelisičili XIV. SS-divizijo Galizien na Menini planini / Franc Sever Franta ; [fotografije osebni arhivi, Jože Miklavc]. - Celje : Fit Media, 2009. - 104 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-6283-36-6

K 18536
COBISS.SI-ID 249069568

207.
SIMČIČ, Miro
        Ženske v Titovi senci / Miro Simčič. - Ilirska Bistrica : samzal. K. Simčič, 2010. - 398 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-245-866-9

16830/2
COBISS.SI-ID 248982528

208.
SIMIĆ, Mihailo
        Razglednice titovskog vremena / Mihajlo Simić. - Beograd : Albatros plus, 2009 (Beograd : Zuhra). - 148 str. : faks. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Albatros plus])

Tiraž 500.
ISBN 978-86-6081-023-8

K 18528
COBISS.SI-ID 170228236

209.
SIMOVIĆ-Hiber, Ivana
        Okviri viktimologije / Ivana Simović-Hiber. - Beograd : Fakultet bezbednosti, 2009 (Beograd : Čigoja). - 178 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije / Fakultet bezbednosti, Beograd ; 6)

Tiraž 500. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija: str. 169-177.
ISBN 978-86-84069-42-1 (broš.)

K 18529
COBISS.SI-ID 157252620

210.
SIRC, Ljubo
        Brezpotja socializma / Ljubo Sirc ; [prevedel Žandi Dežman]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2010. - 365 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji, ISSN 1408-4511 / Slovenska matica ; 61)

ISBN 978-961-213-196-8

K 3177/61
COBISS.SI-ID 250794752

211.
SIRC, Ljubo
        Dolgo življenje po smrtni obsodbi / Ljubo Sirc. - Ljubljana : Nova obzorja, 2010. - 618 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 978-961-91439-7-1

K 18690
COBISS.SI-ID 250368000

212.
        SLOVENIAN national directory / compiled by Cecilia Dolgan. - 1st ed. - Cleveland : United Slovenian Society, 1984 (United States). - VIII, 72 str. : ilustr. ; 22 cm

K 18593
COBISS.SI-ID 38636800

213.
        SLOVENIJA - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988 / uredil Zdenko Čepič ; [prevodi povzetkov Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2010. - 384 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi ; 2)

ISBN 978-961-6386-24-1

K 18657/2 A, B
COBISS.SI-ID 250465280

214.
        SLOVENIJA duhovna domovina : zgodbe političnih emigrantov / uredila Jože Dežman in Monika Kokalj Kočevar ; [avtorji Jože Dežman ... [et al.] ; slikovno gradivo Muzej novejše zgodovine Slovenije ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Muzej novejše zgodovine, 2010. - 499 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

ISBN 978-961-01-0886-3 (Mladinska knjiga)

K 18669
COBISS.SI-ID 249679360

215.
        SOKOLSKA načela. - V Ljubljani : Slovenska sokolska zveza, 1919 ([Ljubljana] : Učiteljska tiskarna). - 15 str. ; 16 cm

Na nasl. str. lastniški žig: Orel ljublj. bogoslovcev: SKLJ: CK B 1140

K 18554
COBISS.SI-ID 85119232

216.
SOMBART, Werner, 1863-1941
        Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert / von Werner Sombart. - Dritte, durchgesehene und bis auf die Gegenwart weitergeführte Auflage (Volksausgabe, Neuntes bis sechzehntes Tausend). - Berlin W. : Erschienen 1913 in Berlin W. bei Georg Bondi, 1913 (Leipzig : Druck von Hesse & Becker). - XII, 532, [4] str. : tabele ; 23 cm.

Got.

K 18558
COBISS.SI-ID 28977671

217.
        SPET doma : ob 60-letnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva : [1945-2005] / [zbral in uredil Stane Kmetič]. - Dole pri Litiji : Krajevna organizacija DIS, 2006 ([Ljubljana] : Skušek). - 72 str. : ilustr. ; 21 cm

Drugi podnasl. na ov.
ISBN 961-91582-3-7

K 18522
COBISS.SI-ID 228002048

218.
        SPOMEN-knjiga Jugoslavenske matice u Splitu prigodom proslave prve 10-godišnjice : (1920-1930). - Split : Jugoslavenska matica, 1930. - 244 str. : ilustr. ; 23 cm

K 18594
COBISS.SI-ID 184714759

219.
SRUK, Vladimir
        Komunistovo dejanje in misel / Vlado Sruk. - Ljubljana : Komunist, 1981. - 115 str. ; 19 cm

K 18557
COBISS.SI-ID 12085505

220.
[STOPETDESET]
        150 let programa Zedinjene Slovenije : [simpozij ob 150-letnici programa Zedinjene Slovenije, ki ga je organizirala Revija 2000 in je potekal v Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani 12. decembra 1998]. - Ljubljana : Društvo 2000, 2000. - 204 str. ; 23 cm. - (2000 : Dvatisoč, ISSN 0350-8935. 2000 ; 127, 128)

Ov. nasl.

K 18651
COBISS.SI-ID 45097217

221.
STROJIN, Tone
        Prof. Fran Orožen in začetki Slovenskega planinskega društva / spisal Tone Strojin ; [likovno gradivo je zbral in prispeval akvarele Gregor Klančnik]. - Ljubljana : Planinsko društvo Ljubljana-Matica, 1993 ([Ljubljana] : Delo). - 52 str. : ilustr. ; 24 cm

Posvečeno stoletnici Slovenskega planinskega društva 1893-1993

K 18648
COBISS.SI-ID 33344768

222.
SVETINA, Tone
        Partizanski zapiski 1943-1945 / Tone Svetina ; [uvod Ciril Ulčar]. - Logatec : Vojni muzej, 2010. - 180 str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv. - Ob partizanskem dnevniku Toneta Svetine / Ciril Ulčar: str. 3-13
ISBN 978-961-92359-3-5

K 18643
COBISS.SI-ID 249968896

223.
ŠPIDLÍK, Tomáš
        L'idée russe : une autre vision de l'homme / Tomáš Špidlík. - Troyes : Fates, 1994. - 394 str. ; 23 cm

ISBN 2-909452-06-9

K 18650
COBISS.SI-ID 4955139

224.
ŠTEBI, Anton
        Samouprava Slovenije / A. Štebi. - [Zagreb] : [Grafika], [1936]. - 63 str. ; 20 cm

K 18610
COBISS.SI-ID 95614464

225.
        TITOV dnevnik / priredio Pero Simić ; stručni saradnik Nada Pantelić. - Beograd : Novosti, 2009 (Beograd : MN). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 15.000. - Str. 7-18: Izuzetan dokument / Pero Simić. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7446-156-3

K 18531
COBISS.SI-ID 170285836

226.
        TOTALITARIZMI - vprašanja in izzivi : ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, 9. novembra 2009 v Ljubljani / [uredila Mateja Čoh ; prevajanje Ksenija in Danaja Pečnik]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2009 ([Ljubljana] : Present). - 223 str. : ilustr. ; 30 cm

750 izv. - Bibliografija: str. 186-193. - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov. - Izvleček, abstract in summary pri večini prispevkov
ISBN 978-961-92574-3-2

K II 2044
COBISS.SI-ID 249116416

227.
        TRANSNATIONAL societies, transterritorial politics : migrations in the (Post-)Yugoslav region : 19th-21st century / edited by Ulf Brunnbauer. - München : R. Oldenbourg, 2009. - 328 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Südosteuropäische Arbeiten ; 141)

Bibliografija: str. 299-325
ISBN 978-3-486-59163-7

K 10932/141
COBISS.SI-ID 30716717

228.
TRIDESET
        30 let mladih zgodovinarjev : 1969-1999 / [uredniški odbor Prvenka Turk ... [et al.] ; fotografije Branko Šuštar, Mateja Ribarič, Fototeka Slovenskega šolskega muzeja]. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 1999 ([Kranj] : Adoz tisk). - 98 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Informacije ZPMS ; 1999, št. 1)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 77-81
ISBN 961-6331-00-0

K 18615
COBISS.SI-ID 99589120

229.
TRŠINAR, Irena
        Polde Gošnik - P. O. W. : zgodba vojnega ujetnika / Irena Tršinar ; [fotografije Polde Gošnik ... [et al.] ; ilustracija Ančka Gošnik Godec]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2009 (Žirovnica : Medium). - 130 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Moja zgodba ; št. 3)

500 izv. - Bibliografija: str. 91-93
ISBN 978-961-6665-05-6

K II 1918/3
COBISS.SI-ID 248099840

230.
        USNJARSTVO na Slovenskem : zbornik referatov, Šoštanj, 26. september 2008 / uredil Miran Aplinc ; [prevodi Lingua]. - Šoštanj : Občina : Zavod za kulturo, 2009 (Velenje : Eurograf). - 131 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Lapis bellus. Gradiva ; 3)

Na vrhu nasl. str.: Simpozij, organiziran v okviru prireditve ob občinskem prazniku in počastitvi 220. obletnice usnjarstva v Šoštanju (1788-2008) ter sklopu priprav za ustanovitev Muzeja usnjarstva Slovenije v Šoštanju. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.100 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetek v nem. in angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-91733-6-7 (Zavod za kulturo)

K 18550
COBISS.SI-ID 242721792

231.
VADNJAL, Jaka, 1926-
        Domovanje v raju : zgodovina Loga pod Mangartom / Jaka Vadnjal. - Tolmin : Tolminski muzej, 2009 (Ljubljana : Schwarz). - 309 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 291-304
ISBN 978-961-6635-11-0

K 18540
COBISS.SI-ID 248425984

232.
VENEZIA, Shlomo, 1923-
        Sonderkommando : v peklu plinskih celic / Shlomo Venezia ; (v sodelovanju z Béatrice Prasquier) ; predgovor Simone Veil ; zgodovinski dodatek Marcella Pezzettija in Umberta Gentilonija ; prevedla Anuša Trunkelj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 198 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Sonderkommando
ISBN 978-961-241-416-0

K 18661
COBISS.SI-ID 250091776

233.
VESIĆ, Dušan
        Slobodarski horizonti Jadrana / Dušan Vesić, Ivo Ferenca. - Split : Komanda vojnopomorske oblasti, 1977 (Vojna štamparija). - 212 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Jugoslovenska ratna mornarica)

Bibliografija: str. 211-212

K 18626
COBISS.SI-ID 1885981

234.
VIPOTNIK, Olga
        Partizanka / Olga Červan-Vipotnik. - Logatec : Vojni muzej, 2010. - 136 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-92359-4-2

K 18701
COBISS.SI-ID 250673664

235.
        VIRIBUS Unitis : Die Landesverteidigungsakademie Wien seit 1967 = The Austrian National Defence Academy since 1967 / [Leitung des Projektteams René Ségur-Cabanac]. - Graz : Vehling, 2007. - 146 str. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo v nem. in prevod v angl.
ISBN 978-3-85333-139-2

K II 2038
COBISS.SI-ID 3534542

236.
VOŠNJAK, Bogumil
        Pobeda Jugoslavije : nacionalne misli i predlozi / Bogumil Vošnjak. - Beograd : Sveslovenska knjižara, [b.g.]. - 129 str. ; 21 cm.

K 18623
COBISS.SI-ID 12469511

237.
        VREDNOTE v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2009 / Niko Toš ... [et al.] ; Niko Toš, ured. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2009 (Ljubljana : Present). - 806 str. ; 23 cm. - (Dokumenti SJM ; 16)

300 izv. - Bibliogafija: str. 43-46. - Kazalo
ISBN 978-961-235-377-3

K 12465/16
COBISS.SI-ID 247823360

238.
WIEVIORKA, Olivier
        Orphans of the Republic : the nation's legislators in Vichy France / Olivier Wieviorka ; translated by George Holoch. - Cambridge : Harvard University Press, 2009. - x, 436 str. : zvd. ; 25 cm. - (Harvard historical studies ; 164)

Prevod dela: "Les orphelins de la République : destinées des députés et sénateurs français (1940-1945)". - Bibliografija: str. 405-416
ISBN 978-0-674-03261-3 (alk. paper) ISBN 0-674-03261-6 (alk. paper)

K 18552
COBISS.SI-ID 2733172

239.
        ZAPISNIK dvanajstega rednega zasedanja Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane. - [Ljubljana : s.n.], 1952. - 94 str. ; 20 cm

K 18616
COBISS.SI-ID 3540851

240.
ZAVADLAV, Zdenko
        Pozna spoved : iz dnevnika slovenskega oznovca / Zdenko Zavadlav. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva, 2010. - 258 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-3-7086-0491-6

K 18602
COBISS.SI-ID 249457920

241.
ZLOBEC, Andrej
        V bojih za severno in južno mejo / Andrej Zlobec ; [fotografije Muzej novejše zgodvine Slovenije, Pokrajinski arhiv Maribor, družinski arhiv]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2009. - 192 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Skozi vihre petih vojn ; knj. 2)

ISBN 978-961-6179-74-4

K 18644/2
COBISS.SI-ID 249262336

242.
ZVEZA komunistov Slovenije. Kongres (11 ; 1989 ; Ljubljana)
        Za evropsko kakovost življenja : dokumenti 11. kongresa ZKS. - Ljubljana : Komunist, 1990 (Ljubljana : Cicero). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

K 18580
COBISS.SI-ID 15500800

243.
ŽNIDARIČ, Marjan
        Na krilih junaštva in tovarištva : pregled zgodovine XIV. divizije / Marjan Žnidarič. - Ljubljana : Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, 2009. - 416 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 978-961-6049-42-9

K 18586
COBISS.SI-ID 248561408

244.
ŽNIDARŠIČ, Lenka-Špela
        Športni objekti v Ljubljani / [pripravila Lenka Žnidaršič in Polde Kovač]. - Ljubljana : Mesto Ljubljana, Mestni sekretariat za izobraževanje, kulturo in šport, 1994 (Ljubljana : Tipografija). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 1.000 izv. - Predgovor / Evgen Komel: str. 5

K II 2039
COBISS.SI-ID 40715776

245.
ŽONTAR, Josip
        Svilogojstvo in svilarstvo na Slovenskem od 16. do 20. stoletja = Die Seidenzucht und das Seidengewerbe im slowenischen Volksgebiet vom 16. bis zum 20. Jahrhundert / Josip Žontar. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1957 (Kranj : Gorenjski tisk). - 159 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 11. Inštitut za zgodovino, Sekcija za občo in narodno zgodovino = Institutum historicum, Sectio historiae universalis et nationalis ; 3)

1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Zusammenfassung. - Kazalo

K 3420/11
COBISS.SI-ID 5388544

246.
ŽUPANIČ, Niko
        Slovenija vstani! : Ameriškim Slovencem / govor, ki ga je imel pred Slovenci v Clevelandu 28. aprila 1916 Niko Zupanič ; uvod k govoru napisal Louis J. Pirc. - Cleveland, Ohio : Tiskarna "Clevelandske Amerike", 1916. - XXIX, 68 str. : ilustr. ; 24 cm + [1] zvd.

K 18605
COBISS.SI-ID 88268032

247.
        ŽUPNIJA Sv. Lovrenca v Brežicah : ob 220-letnici župnijske cerkve / [avtorji monografije France Martin Dolinar ... [et al.] ; uredil Jože Škofljanec ; fotografije prispevali Danica Rožman ... [et al.] ; prevedel Niko Hudelja]. - Brežice : Župnijski urad, 2003 (Brežice : Utrip). - 227 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Brežiške študije ; 1)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in nem.
ISBN 961-238-174-7

K 16225/1
COBISS.SI-ID 122689024


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALO