COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Seznam novosti knjižnice INZ-3


229. MURPHY, Edward Linedecker (ur.). Anthrohistory : unsettling knowledge, questioning discipline. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011. 353 str., ilustr. ISBN 978-0-472-07135-7. ISBN 0-472-07135-1. ISBN 978-0-472-05135-9. ISBN 0-472-05135-0. [COBISS.SI-ID 2922100]

230. BATJEL, Franc. 60 letnica Franceta Batjela obrtnika, podjetnika in lastnika "Tribune". Ljubljana: [Samozaložba], 1935. 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56810752]

231. HOFFMANN, Peter. Behind Valkyrie : German resistance to Hitler : documents. Montréal: McGill-Queen's University Press, 2011. viii, 372 str. ISBN 978-0-7735-3769-9. ISBN 0-7735-3769-4. ISBN 978-0-7735-3770-5. ISBN 0-7735-3770-8. [COBISS.SI-ID 2929780]

232. BELEJ, Tina. Kako so se družili : kulturno dogajanje in društva v Laškem od konca 19. stoletja in leta po drugi svetovni vojni. Laško: samozal., 2011. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-276-234-6. [COBISS.SI-ID 257718016]

233. BEZIN, Erika, DOLHAR, Poljanka, KAFOL, Martina (ur.), TRETJAK, Mitja (ur.). Kako lep je Trst : prvi slovenski vodnik po Trstu in okolici. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2011. 176 str., str. A-H, [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-88-7174-137-6. [COBISS.SI-ID 4522988]

234. BJELAJAC, Mile, KRIVOKAPIĆ-JOVIĆ, Gordana. Prilozi iz naučne kritike - srpska istoriografija i svet : (uticaj jugoslovenske krize na stranu i domaću istoriografiju), (Biblioteka Studije i monografije, knj. 69). Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011. 411 str. ISBN 978-86-7005-093-8. [COBISS.SI-ID 184115724]

235. BOLJKOVAC, Josip. Istina mora izaći van : sjećanja i zapisi prvog ministra unutarnjih poslova neovisne Hrvatske. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2009. 419 str., ilustr. ISBN 978-953-212-389-0. [COBISS.SI-ID 42795362]

236. CASTRO, Fidel. Razmišljanja druga Fidela : 2008-2010. Beograd: Centar za razvoj odnosa Beograda i Havane, 2011. 2 zv. (362; 300 str.), č-b fotogr. ISBN 978-86-914875-0-8. ISBN 978-86-914875-1-5. [COBISS.SI-ID 7634974]

237. CECOTTI, Franco, UMEK, Dragan. Il tempo dei confini : atlante storico dell'Adriatico nord-orientale nel contesto europeo e mediterraneo 1748-2008. Trieste: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 2010. 222 str., ilustr., zvd. ISBN 978-88-904006-4-3. [COBISS.SI-ID 2914932]

238. CIUHA, Jože. Kronika sedmih pozab. V Ljubljani: Slovenska matica, 2005. 447 str. ISBN 961-213-141-4. [COBISS.SI-ID 220007936]

239. COHEN, Stephen. The victims return : survivors of the gulag after stalin. London; New York: I. B. Tauris, 2011. 216 str., ilustr. ISBN 1-84885-848-5. ISBN 978-1-84885-848-0. [COBISS.SI-ID 2929524]

240. CVETKOVIĆ, Srđan. Između srpa i čekića. 2, Politička represija u Srbiji 1953/1985, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Službeni glasnik: Institut za savremenu istoriju, 2011. 707 str., ilustr. ISBN 978-86-519-1064-0. [COBISS.SI-ID 185826572]

241. GERVEREAU, Laurent (ur.). De l'unification a l'éclatement : l'espace yougoslave, un siecle d'histoire, (Collection des publications de la BDIC). Nanterre: Musée d'histoire contemporaine-BDIC, 1998. 320 str., ilustr. ISBN 2-901658-58-X. [COBISS.SI-ID 112145664]

242. MIKULIČ, Albin (ur.). Defending democratic Slovenia 1991. Ljubljana: Ministry of Defence of Republic of Slovenia, Slovenian Armed Forces, Military Museum, 2006. 125 str., ilustr. ISBN 961-6436-05-8. [COBISS.SI-ID 228473600]

243. GUEMUNDUR HÁLFDANARSON (ur.). Developing EU - Turkey dialogue : a Cliohworld reader, (Creating a new historical perspective: EU and the wider world, 1). Pisa: Cliohworld, 2010. XIV, 273 S., Ilustr. ISBN 978-88-8492-809-2. [COBISS.SI-ID 2919796]

244. EBNER, Michael R.. Ordinary violence in Mussolini's Italy. New York: Cambridge University Press, 2011. xv, 288 str., ilustr. ISBN 978-0-521-76213-7. ISBN 0-521-76213-8. [COBISS.SI-ID 2930292]

245. SOLDANI, Simonetta (ur.). Enzo Collotti e l'Europa del Novecento, (Biblioteca di storia, 11). Firenze: Firenze University Press, 2011. ix, 269 str. ISBN 978-88-6453-288-2. ISBN 88-6453-288-9. [COBISS.SI-ID 2921076]

246. GOMBAČ, Maja, GABRIČ, Aleš (ur.). Modni pele mele slovenske družbe med svetovnima vojnama, (Zbirka Razpoznavanja, 13). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2011. 384 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-30-2. [COBISS.SI-ID 258134016]

247. ZELIČ, Oskar Zoran (ur.). Grad Sevnica. 1. izd. Sevnica: Društvo Trg, 2011. 367 str., ilustr. ISBN 978-961-269-422-7. [COBISS.SI-ID 255440896]

248. GRIESSER PEČAR, Tamara. Maribor/Marburg an der Drau : eine kleine Stadtgeschichte. Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2011. 372 str., ilustr. ISBN 978-3-205-78720-4. [COBISS.SI-ID 1135749]

249. HEIMANN, Mary. Czechoslovakia : the state that failed. New Haven: Yale University Press, 2011. XXI, 406 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 0-300-17242-7. ISBN 978-0-300-17242-3. [COBISS.SI-ID 2921844]

250. HOBSBAWM, Eric John Ernest. Čas revolucije : Evropa 1789-1848, (Zbirka Respublica, 2). 2. pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: Sophia, 2010. x, 432 str., ilustr. ISBN 978-961-6768-26-9. [COBISS.SI-ID 254164736]

251. JANJETOVIĆ, Zoran. Od "Internacionale" do komercijale : [popularna kultura u Jugoslaviji : 1945-1991], (Biblioteka Studije i monografije, knj. br. 70). Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011. 305 str. ISBN 978-86-7005-094-5. [COBISS.SI-ID 184010252]

252. JAZIĆ, Živojin. Moj pogled na diplomatiju : (1957-2005). Beograd: Čigoja štampa: N. Jazić, 2010. 243 str., fotogr. ISBN 978-86-7558-787-3. [COBISS.SI-ID 180766476]

253. JELINČIČ, Zorko, ROVŠČEK, Žarko (ur.). Živim v besedi : izbrana dela Zorka Jelinčiča, (Knjižna zbirka Pričevanja). 1. izd. Trst: ZTT: = EST, 2011. ISBN 978-88-7174-132-1. [COBISS.SI-ID 4488940]

254. KOS, Marija. Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko Kranj : [Galerija Prešernove hiše v Kranju]. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2011. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-6247-31-3. [COBISS.SI-ID 256980224]

255. KOTNIK, Bertrand. Zgodovina hiš južne Koroške. Knj. 15, Tržna občina Železna Kapla - Bela = Die Geschichte der Häuser in Südkärnten. Bd. 15, Marktgemeinde Eisenkappel -Vellach. 1. izd. V Celovcu: Mohorjeva: = Hermagoras, 2011. 126 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0608-8. [COBISS.SI-ID 257061632]

256. KOVAČIČ, Metka. Znani Laščani. Laško: Občinska matična knjižnica, 1994. 138 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44704512]

257. KULJIĆ, Todor. Sećanje na titoizam : između diktata i otpora. Beograd: Ćigoja, 2011. 267 str., ilustr. ISBN 978-86-7558-823-8. [COBISS.SI-ID 184844812]

258. LALEVIĆ, Predrag. S Titom po svetu, (Biblioteka Posebna izdanja). Beograd: Službeni glasnik, 2011. 201 str., ilustr. ISBN 978-86-519-0791-6. [COBISS.SI-ID 181745420]

259. LEDDA, Paolo. Tanto freddo, tanta fame, tanta paura : la storia di "Neri". Gradisca d'Isonzo: Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale "Leopoldo Gasparini", 2011. 181 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2930804]

260. LEVIN, Michael. Political thought in the age of revolution, 1776-1848 : Burke to Marx, (European culture and society). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2011. xv, 217 str. ISBN 978-0-230-27210-1. ISBN 0-230-27210-X. ISBN 0-230-27211-8. ISBN 978-0-230-27211-8. [COBISS.SI-ID 2913652]

261. Pravila Okrajne bolniške blagajne v Ljubljani. Ljubljana: Okrajna bolniška Blagajna, 1918. 54 str., [1] zganj. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 76746240]

262. MAČEK, Jože, JELOVŠEK, Edo. Vrh nad Laškim skozi stoletja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Laško: Občina, 2010. 229 str., [16] str. barvnih pril. ISBN 978-961-218-917-4. [COBISS.SI-ID 252874752]

263. MALLY, Eva, GABRIČ, Aleš (ur.). Slovenski odpor : Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941-1945, (Zbirka Razpoznavanja, 14). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2011. 502 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-32-6. [COBISS.SI-ID 258493184]

264. MARCON, Loretta. Kant e Leopardi : saggi, (Strumenti e ricerche, 65). Napoli: Guida, 2011. 158 str. ISBN 978-88-6042-790-8. ISBN 88-6042-790-8. [COBISS.SI-ID 2917236]

265. MARIANETTI, Massimo. Vivere, invecchiare ed essere vecchi : Kant e Christoph Wilhelm Hufeland, (Biblioteca di "Studi kantiani", 9). Pisa: Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1999. 64 str. ISBN 88-8147-221-X. ISBN 978-88-8147-221-5. [COBISS.SI-ID 2917492]

266. MELIK, Jelka. Osnove prava in pravne države za arhiviste, (Publikacije Arhiva Republike Slovenije, Zbirka Priročniki, zv. 1). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2011. 188 str. ISBN 978-961-6638-20-3. [COBISS.SI-ID 258345728]

267. MIKULIČ, Albin. Rebels with a cause : national defence manoeuvre structure. Ljubljana: RS Ministry of Defence, Slovenian Armed Forces, Military Museum, 2007. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-228-081-9. [COBISS.SI-ID 234791424]

268. BERGER, Stefan (ur.), LORENZ, Chris (ur.). Nationalizing the past : historians as nation builders in modern Europe, (Writing the nation series, vol. 4). Houndmills; Basingstoke; Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2010. XVI, 529 str. ISBN 978-0-230-23792-6. ISBN 0-230-23792-4. [COBISS.SI-ID 46542434]

269. NIKOLIĆ, Kosta (ur.), PETROVIĆ, Vladimir (ur.). Od mira do rata : dokumenta Predsedništva SFRJ 1991. Tom 1, (Januar - mart 1991), (Biblioteka Jugoslovenska kriza, Edicija Dokumenta). Beograd: Institut za savremenu istoriju: Fond za humanitarno pravo, 2011. 475 str., ilustr. ISBN 978-86-7403-157-5. [COBISS.SI-ID 186855948]

270. OGRIS, Tomaž. Anisja : Zwangsarbeiterin in Kärnten : Erinnerungen = prisilna delavka na Koroškem : spomini. Klagenfurt; Wien = Celovec; Dunaj: Drava, 2011. 327 str., ilustr. ISBN 978-3-85435-662-2. [COBISS.SI-ID 514665612]

271. OSTI GUERRAZZI, Amedeo. L''esercito italiano in Slovenia, 1941-1943 : strategie di repressione antipartigiana, (Ricerche dell'Istituto storico germanico di Roma, 7). 1. ed. Roma: Viella, 2011. 165 str., ilustr., maps. ISBN 978-88-8334-497-8. ISBN 88-8334-497-9. [COBISS.SI-ID 2919284]

272. PANTELIĆ, Ivana. Partizanke kao građanke : društvena emancipacija partizanki u Srbiji, 1945-1953, (Biblioteka Studije i monografije, knj. 74). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju; Evoluta, 2011. 219 str., fotogr. ISBN 978-86-7403-147-6. [COBISS.SI-ID 181278732]

273. PARTLJIČ, Tone. Hvala vam, bogovi, za te blodnje : [ljudje, kraji, dogodki v mojem življenju]. Maribor: Litera, 2010. 345 str., [22] str. pril. ISBN 978-961-6780-29-2. [COBISS.SI-ID 65884673]

274. ŠPEH, Rožana (ur.). 50 let župnije Marijinega prikazovanja Strunjan = 50. anniversario della Parrocchia di Strugnano : 1961-2011. Strunjan = Strugnano: župnija Marijinega prikazovanja, 2011. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-269-417-3. [COBISS.SI-ID 254872064]

275. PIPES, Richard. Kratka zgodovina ruske revolucije, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 522 str., ilustr. ISBN 978-961-242-397-1. [COBISS.SI-ID 258470912]

276. DORNIK ŠUBELJ, Ljuba. Prijatelj ali sovražnik? : dokumenti o stikih med Edom Brajnikom in Danom Shaikejem : (1944-1980), (Viri, št. 32). Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2011. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-6143-34-9. [COBISS.SI-ID 257011456]

277. PUNTIN, Maurizio. Dei nomi dei luoghi : toponomastica storica del territorio di Monfalcone e del comune di Sagrado. [Gradisca d'Isonzo]: Centro Isontino di ricerca e documentazione storica e sociale "Leopoldo Gasparini"; [Ronchi dei Legionari]: Slovensko kulturno rekreacijsko društvo "Jadro": = Associazione culturale ricreativa slovena [Jadro]; [Tržič]: Slovensko kulturno športno rekreacijsko društvo "Tržič": = Associazione culturale sportiva ricreativa slovena [Tržič], 2010. 301 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4417004]

278. ROSANO, Raffaele. Comandante di bande irregolari, La banda Uolisó (Wallisó). 1a ed. Collegno (TO): Roberto Chiaromonte, 2008. 195 str., ilustr. ISBN 978-88-95721-06-4. [COBISS.SI-ID 4456172]

279. ROSANO, Raffaele. Comandante di bande irregolari, La Bela garda : Milizia volontaria anticomunista. 1a ed. Collegno (TO): Roberto Chiaromonte, 2008. 351 str., ilustr. ISBN 978-88-95721-06-4. [COBISS.SI-ID 4456428]

280. RULITZ, Florian Thomas. Die Tragödie von Bleiburg und Viktring : Partisanengewalt in Kärnten am Beispiel der antikommunistischen Flüchtlinge im Mai 1945. Klagenfurt; Laibach; Wien: Hermagoras = Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, cop. 2011. 420 str., ilustr., zvd. ISBN 978-3-7086-0616-3. [COBISS.SI-ID 7570206]

281. GOVEK, Uroš (ur.). Simon Kukec, podjetnik, pivovar in hmeljar : 1838-1910 : ob stoletnici njegove smrti. Žalec: ZKŠT - Zavod za kulturo, šport in turizem, 2010. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 252815616]

282. IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 257461504]

283. STOPAR, Ivan. Najlepši slovenski dvorci. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-231-823-9. [COBISS.SI-ID 256599040]

284. STOPAR, Ivan. Podoba Slovenije : vedute Slovenije v 17. in 18. stoletju, (Zbirka Slovenska kulturna dediščina). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2011. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6057-82-0. [COBISS.SI-ID 257519360]

285. ŠKERJANEC, Martin. Imenik vojnikov ljubljanske pehote 17 po prevratu leta 1918. Ljubljana: [M. Škerjanec], 1919. 103 cm. [COBISS.SI-ID 87401984]

286. THUM, Gregor. Uprooted : how Breslau became Wrocĺaw during the century of expulsions. Princeton [N.J.]: Princeton University Press, 2011. xl, 508 str., ilustr. ISBN 978-0-691-14024-7. ISBN 0-691-1-4024-3. ISBN 978-0-691-15291-2. ISBN 0-691-15291-8. [COBISS.SI-ID 2930036]

287. MANOJLOVIĆ PINTAR, Olga (ur.). Tito - viđenja i tumačenja. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije: Arhiv Jugoslavije, 2011. 862 str., ilustr. ISBN 978-86-7005-097-6. [COBISS.SI-ID 186781196]

288. TRANG, Charles. Totenkopf archives. Bayeux: Heimdal, 2011. 286 str., ilustr. ISBN 978-2-84048-267-3. ISBN 2-84048-267-3. [COBISS.SI-ID 2929268]

289. PAPPUCIA, Fulvio (ur.), CECOTTI, Franco (ur.). Un' epoca senza rispetto : antologia sulla questione adriatica tra '800 e primo '900. Trieste: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 2010. 331 str., ilustr. ISBN 978-88-904006-5-0. [COBISS.SI-ID 2930548]

290. URBAR, Bogdan. Sto let komunalne dejavnosti na ožjem notranjskem : (oris 100 let delovanja Javnega podjetja Komunala Cerknica). Cerknica: Javno podjetje Komunala Cerknica, 2011. 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2914676]

291. WEISS, Jernej. Hans Gerstner : (1851-1939) : življenje za glasbo. Maribor: Litera: Pedagoška fakulteta, 2010. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-33-9. [COBISS.SI-ID 66171649]

292. VELIKONJA, Petra (ur.). Zgodovinski pregled šolstva v Laškem. Laško: Osnovna šola Primoža Trubarja, 2010. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1008060]

293. ZLOBEC, Ciril. Vse daljave niso daleč : italijanska srečanja slovenskega pesnika. Trst: ZTT: = EST, 2011. 276 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-139-0. [COBISS.SI-ID 4526572]

294. ŽAGAR, Janja. Služkinje v Ljubljani : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Žagar], 1984. 109 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2864244]

295. ŽERJAL, Drago, KALC, Aleksej. Il dovere della memoria : una testimonianza sull'antifascismo sloveno nella Venezia Giulia. Gradisca d'Isonzo: Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale "Leopoldo Gasparini"; Gorizia: Fondazione, Sklad Dorče Sardoč, [s.a.]. 159 str., ilustr. ISBN 978-88-903422-3-3. [COBISS.SI-ID 2062035]

296. ŽIVOTIĆ, Aleksandar. Jugoslavija, Albanija i velike sile : (1945-1961), (Biblioteka Vreme i priča). Beograd: Arhipelag: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011. 740 str. ISBN 978-86-523-0011-2. ISBN 978-86-7005-096-9. [COBISS.SI-ID 184521484]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALO