Institute of contemporary history Slovenščina English Institute of contemporary historyBook Series Recognitions:
Cover:Author:Title:Price:Order:
Click to preview publication On the Way to Modernity : Chapters from the History of European and Slovenian Liberalism of the 19th and 20th Century, Recognitiones 1, Ljubljana 2005, 285 pagesPerovšek, JurijOn the Way to Modernity : Chapters from the History of European and Slovenian Liberalism of the 19th and 20th Century, Recognitiones 1, Ljubljana 2005, 285 pages21,00 €Add to cart
Click to preview publication Slovene National Question during World War II, = Recognitiones 2, Ljubljana 2006, 416 pagesGodeša, BojanSlovene National Question during World War II, = Recognitiones 2, Ljubljana 2006, 416 pages25,00 €Add to cart
Click to preview publication School Reform 1953-1963, Recognitiones 3, Ljubljana 2006, 302Gabrič AlešSchool Reform 1953-1963, Recognitiones 3, Ljubljana 2006, 30221,00 €Add to cart
Click to preview publication Behind Bars : The Slovene population in the occupiers’ prisons between 1941 and 1945, Recognitiones 4. Ljubljana 2006, 472 pagesGuštin, DamijanBehind Bars : The Slovene population in the occupiers’ prisons between 1941 and 1945, Recognitiones 4. Ljubljana 2006, 472 pages25,00 €Add to cart
Click to preview publication On Economic and Social Principles in Slovene territory in the 19th century, = Recognitiones 5, Ljubljana 2006, 323 pagesVodopivec, PeterOn Economic and Social Principles in Slovene territory in the 19th century, = Recognitiones 5, Ljubljana 2006, 323 pages21,00 €Add to cart
Click to preview publication Life of Ljubljana Inhabitants during World War II, Recognitiones 6, Ljubljana 2007, 499 pages Šorn, MojcaLife of Ljubljana Inhabitants during World War II, Recognitiones 6, Ljubljana 2007, 499 pages 30,00 €Add to cart
Click to preview publication Communist Party of Slovenia and the Revolutionary Movement: 1941-1943, Recognitiones 7, Ljubljana 2007, 429 pagesDeželak-Barič, VidaCommunist Party of Slovenia and the Revolutionary Movement: 1941-1943, Recognitiones 7, Ljubljana 2007, 429 pages30,00 €Add to cart
Click to preview publication Images of modernization : Chapters from Economic and Social modernization on the Slovene territory in the 19th and 20th Century, Recognitiones 8, Ljubljana 2009, 508 pagesLazarević, Žarko; Lorenčič, Aleksander (ur.):Images of modernization : Chapters from Economic and Social modernization on the Slovene territory in the 19th and 20th Century, Recognitiones 8, Ljubljana 2009, 508 pages30,00 €Add to cart
Click to preview publication »In the Desired Land« : The Slovenian Experience with the Kingdom of SHS/Yugoslavia 1918-1941, Recognitiones 9, Ljubljana 2009, 314 pagesPerovšek Jurij»In the Desired Land« : The Slovenian Experience with the Kingdom of SHS/Yugoslavia 1918-1941, Recognitiones 9, Ljubljana 2009, 314 pages22,00 €Add to cart
Click to preview publication Layers of Space and Time : on Economic History of Slovenia of the First Half of the 20th Century, Recognitiones 10, Ljubljana 2009, 466 pages Lazarević, Žarko:Layers of Space and Time : on Economic History of Slovenia of the First Half of the 20th Century, Recognitiones 10, Ljubljana 2009, 466 pages 25,00 €Add to cart
Click to preview publication Between Culture and Politics: the Cultural-Political Disagreements in Slovenia during the World Wars, Recognitiones 11, Ljubljana 2010, 335 pagesDolenc, ErvinBetween Culture and Politics: the Cultural-Political Disagreements in Slovenia during the World Wars, Recognitiones 11, Ljubljana 2010, 335 pages30,00 €Add to cart
Click to preview publication Struggle for Albania: the Demise of the Yugoslav Expansionist Policy in the Balkans, Recognitiones 12, Ljubljana 2011, 444 pages Hadalin, JurijStruggle for Albania: the Demise of the Yugoslav Expansionist Policy in the Balkans, Recognitiones 12, Ljubljana 2011, 444 pages 28,00 €Add to cart
Click to preview publication Slovenian society`s Fashion »Péle Méle« between the two World Wars, Recognitiones 13, Ljubljana 2011, 384. pages.Gombač, MajaSlovenian society`s Fashion »Péle Méle« between the two World Wars, Recognitiones 13, Ljubljana 2011, 384. pages.24,00 €Add to cart
Click to preview publication The Slovene Resistance Movement : The Liberation Front of the Slovene Nation from 1941 to 1945, Recognitiones 14. Ljubljana 2011, 502 pagesMally, EvaThe Slovene Resistance Movement : The Liberation Front of the Slovene Nation from 1941 to 1945, Recognitiones 14. Ljubljana 2011, 502 pages30,00 €Add to cart
Click to preview publication A Break with the Old and the Beginning of Something New : Slovenian Economic Transition from Socialism to Capitalism (1990-2004), Recognitiones 15, Ljubljana 2012, 520 pages.Lorenčič, AleksanderA Break with the Old and the Beginning of Something New : Slovenian Economic Transition from Socialism to Capitalism (1990-2004), Recognitiones 15, Ljubljana 2012, 520 pages.30,00 €Add to cart
Click to preview publication Jurij PerovšekSamoodločba in federacija24,00 €Add to cart
Click to preview publication Jurij GašparičDržavni zbor 1992-201224,00 €Add to cart
Click to preview publication Peter VodopivecFrancoski inštitut v Ljubljani 1921-1947 15,00 €Add to cart
Click to preview publication Jože PrinčičPot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-199124,00 €Add to cart
Click to preview publication Jurij PerovšekO demokraciji in jugoslovanstvu : slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji24,00 €Add to cart
Click to preview publication Vlasta StavbarPolitik Vekoslav Kukovec : politično delovanje do leta 191824,00 €Add to cart
Click to preview publication Alenka Kačičnik Gabrič"To smemo že tako dolgo" : kmečke služnosti in njihova odprava26,00 €Add to cart
Click to preview publication Neprilagojeni in nevarni : podoba in status Ciganov v preteklostiAndrej StudenNeprilagojeni in nevarni : podoba in status Ciganov v preteklosti18,00 €Add to cart
Click to preview publication Rub, tidy, tend to animals : hygiene and sanitation in the bourgeois periodMeta RemecRub, tidy, tend to animals : hygiene and sanitation in the bourgeois period24,00 €Add to cart
Click to preview publication Žarko LazarevićSpremembe in zamišljanja: gospodarsko-zgodovinske refleksije22,00 €Add to cart
Click to preview publication Žiga KoncilijaPolitično sodstvo: sodni procesi na slovenskem v dveh Jugoslavijah 25,00 €Add to cart
Click to preview publication Marjetka Rangus Parlamentarne prakse socialistične Jugoslavije : v iskanju ravnotežja med skupščinskim sistemom in parlamentarizmom 25,00 €Add to cart
Click to preview publication Meta RemecBakh, tobak in Venera : grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju25,00 €Add to cart
Click to preview publication Filip ČučekSvoji k svojim : na poti k dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju17,00 €Add to cart
Click to preview publication Gašper MithansJugoslovanski konkordat : pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf"25,00 €Add to cart
Click to preview publication Bojan CvelfarSrbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama30,00 €Add to cart
Click to preview publication Monika Kokalj KočevarMobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-194526,00 €Add to cart
Click to preview publication Dunja DobajaZa blagor mater in otrok : zaščita mater in otrok v letih 1919-194119,00 €Add to cart


Contributions to the Contemporary History:


Insights:
Cover:Author:Title:Price:Order:
Click to preview publication 1945 A Break With The PastINZ1945 A Break With The Past25,00 €Add to cart
Click to preview publication INZSlovenija - Jugoslavija, krize in reforme 1968/198825,00 €Add to cart
Click to preview publication INZThe Role of Education and Universities in Modernization Processes in Centraland South-Eastern European Counties in 19th and 20th Century30,00 €Add to cart
Click to preview publication INZIz Hrvaške zgodovine 20. stoletja15,00 €Add to cart
Click to preview publication uredil Aleš GabričSlovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem22,00 €Add to cart
Click to preview publication Andrej Sruden (ur.)Pomisli na jutri : o zgodovini (samo)odgovornosti20,00 €Add to cart
Click to preview publication Nobuhiro Shiba... et. alSchool history and textbooks : 20,00 €Add to cart
Click to preview publication (ur.) Nevenka TrohaNasilje vojnih in povojnih dni25,00 €Add to cart
Click to preview publication (ur.) Nina VodopivecMed državo in trgom : cikli in prelomi v zgodovini20,00 €Add to cart
Click to preview publication (ur) Zdenko Čepič Slovenija v Jugoslaviji25,00 €Add to cart
Click to preview publication Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji(editors Žarko Lazarević, Aleksander Lorenčič)Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji20,00 €Add to cart
Click to preview publication Žensko delo: žensko delo v zgodovinski perspektivi(eds. Mojca Šorn, Nina Vodopivec, Žarko Lazarević)Žensko delo: žensko delo v zgodovinski perspektivi18,00 €Add to cart
Click to preview publication (editors Jurij Perovšek and Bojan Godeša)Between the House of Habsburg and Tito20,00 €Add to cart
Click to preview publication (uredila Aleksander Lorenčič in Željko Oset)Regionalni vidiki tranzicije18,00 €Add to cart
Click to preview publication ur. Žarko Lazarevuć, Aleš GabričSlovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi20,00 €Add to cart
Click to preview publication Aleš Gabrič (ur.)TIGR v zgodovini in zgodovinopisju15,00 €Add to cart
Click to preview publication (ur. Andrej Studen)Od prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem20,00 €Add to cart
Click to preview publication (ur.) Mojca Šorn Starost - izzivi historičnega raziskovanja22,00 €Add to cart


Other Publications:
Cover:Author:Title:Price:Order:
Click to preview publication uredil Aleš Gabrič. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino ; na Dunaju = Wien : Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut, 2010PREŽIHOV Voranc - Lovro Kuhar : pisatelj, politik, patriot30,00 €Add to cart
Click to preview publication Željko Oset, Aleksandra Berberih Slana in Žarko Lazarević (ur.)MESTO in gospodarstvo : mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju30,00 €Add to cart
Click to preview publication INZZgodovinopisje v zrcalu zgodovine - 50 let Inštituta za Novejšo Zgodovino17,00 €Add to cart
Click to preview publication Zdenko Čepič ... [et al.]PRIKRITA modra mreža : organi za notranje zadeve Republike Slovenije v projektu MSNZ leta 199030,00 €Add to cart
Click to preview publication uredniki Jure Gašparič ... [et al.] . - Praha : Nova Tiskárna Pelhřimov ; Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2010Slovenci in Čehi v dobi moderne : politika, družba, gospodarstvo, kultura (Češi a Slovinci v moderní době : politika, společnost, hospodářství, kultura)30,00 €Add to cart
Click to preview publication Zdenko Čepič (ur.)Marko Natlačen (1886-1942) v zgodovinskem dogajanju25,00 €Add to cart
Click to preview publication urednika Jure Gašparič in Mojca ŠornČetrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja18,00 €Add to cart
Click to preview publication (ur.Jurij Gašparič in Katja Škrubej)Odvetnik in oblast : dr. Igor Rosina (1900-1969)20,00 €Add to cart


Cart is empty.


- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:386 1 200 31 20 | Visit card | Legal info | Top of page