Helena Jaklitsch: Slovenski begunci v taboriščih v Italiji : 1945-1949


Slovenski begunci v taboriščih v Italiji : 1945-1949 / Helena Jaklitsch. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018. - 479 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 34) 

Bibliografija: str. 446-456. - Povzetek ; Summary. - Kazalo 

ISBN 978-961-6386-94-4 COBISS.SI-ID: 298436096Več o vsebini knjige, kazalo in povzetek vsebine si lahko pogledate na tej povezavi.