Neja Blaj Hribar

Dr Filip Čuček

Dr Dunja Dobaja

Dr Aleš Gabrič

Dr Jure Gašparič

Dr Bojan Godeša

Dr Damijan Guštin

Dr Jurij Hadalin

Nataša Hönig Miščič

Tjaša Konovšek

Marko Kupljen

Dr Žarko Lazarević

Maja Lukanc

Mihael Ojsteršek

Dr Andrej Pančur

Dr Jurij Perovšek

Dr Meta Remec

Dr Marta Rendla

Ivan Smiljanič

Dr Andrej Studen

Dr Mojca Šorn

Dr Nina Vodopivec

Dr Marko Zajc