Neja Blaj Hribar

Ana Cvek

Dr Filip Čuček

Dr Dunja Dobaja

Dr Darja Fišer

Dr Aleš Gabrič

Dr Jure Gašparič

Dr Bojan Godeša

Isidora Grubački

Dr Damijan Guštin

Dr Jurij Hadalin

Nataša Hönig Miščič

Dr Ana Kladnik

Karin Konda

Tjaša Konovšek

Marko Kupljen

Dr Žarko Lazarević

Dr Maja Lukanc

Mihael Ojsteršek

Dr Andrej Pančur

Dr Jurij Perovšek

Dr Ajda Pretnar

Dr Meta Remec

Dr Marta Rendla

dr. Janja Sedlaček

Ivan Smiljanić

Dr Andrej Studen

Sergej Škofljanec

Dr Mojca Šorn

Blaž Štangelj

Dr Nina Vodopivec

Dr Marko Zajc