NAROD - POLITIKA - DRŽAVA : Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja


Narod - politika - država : idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja / uredila Jurij Perovšek in Mojca Šorn. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2020.Zbirka Vpogledi 23ISBN 978-961-7104-00-4COBISS.SI-ID 304838912