The 20th century through historiographies and textbooks

 <em>© ed. Lazarević</em>


    The 20th century through historiographies and textbooks : chapters from Japan, East Asia, Slovenia and Southeast Europe / editors Žarko Lazarević, Nobuhiro Shiba, Kenta Suzuki. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018. - 245 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Vpogledi ; 21)ISBN 978-961-6386-89-0 : 20 EURCOBISS.SI-ID 297387008Več o vsebini knjige, kazalo in povzetek vsebine si lahko pogledate na tej povezavi.