Lakote in pomanjkanje

 <em>© ur. M. Šorn</em>


LAKOTE in pomanjkanje : slovenski primer / uredila Mojca Šorn. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 299 str. : ilustr. ; 24 str. - (Zbirka Vpogledi; 20)ISBN 978-961-6386-88-3 : 20,00 EURCOBISS.SI-ID 297051648Več o vsebini knjige, kazalo in povzetek vsebine si lahko pogledate na tej povezavi.